Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Σύσκεψη με αντικείμενο τις «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ»

Σύσκεψη είχε χθες 20/11/2017 ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λαμπριανίδης και ο κ. Ράπτης, Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού κ. Παπαδημητρίου με εκπροσώπους των κεντρικών κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΕΠΕ, ΤΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΕ, ΓΣΕΒΕΕ κτλ.) με αντικείμενο την μετανάστευση εξειδικευμένου προσωπικού (braindrain) και πιο συγκεκριμένα την πρωτοβουλία «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ» (https://www.knowledgebridges.gr) που υλοποιεί το υπουργείο σε συνεργασία με το Εθνικό κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) το οποίο εκπροσωπήθηκε από τη Διευθύντρια του, κ. Σαχίνη.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν, αφενός μεν η ανταλλαγή απόψεων για την επιτυχέστερη αξιοποίηση της πρωτοβουλίας και αφετέρου η υποστήριξη και διάδοση της πρωτοβουλίας από τους κοινωνικούς εταίρους.

Από την μεριά του Υπουργείου παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία και οι λόγοι ενεργοποίησης της, ενώ επισημάνθηκε η αναγκαιότητα οικειοποίησης της από τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε μέσω της διάδοσης της να μπορέσει να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων και επιχειρηματιών του εξωτερικού και του εσωτερικού, επ΄ ωφελεία των ιδίων, αλλά και της εθνικής οικονομίας.

Το σύνολο των κοινωνικών εταίρων αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά λόγια στην πρωτοβουλία και την αναγκαιότητα της και υποσχέθηκε να την ενισχύσει με κάθε τρόπο. Παράλληλα ζητήθηκε από τους εταίρους και συμφωνήθηκε η συγκρότηση μόνιμων ομάδων για την σε βάθος επεξεργασία και αντιμετώπιση των συναφών θεμάτων.

Από το Γραφείο Τύπου

Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου στο Ελληνο-Πολωνικό Φόρουμ Καινοτομίας

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

Αξιότιμη κύρια Πρέσβη,

Κυρίες και Κύριοι,

Η Πολωνία είναι αναμφίβολα ένας σημαντικός οικονομικός εταίρος για την Ελλάδα και οι διμερείς μας σχέσεις έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν περαιτέρω σε διαφόρους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι τρέχουσες προσπάθειές μας επικεντρώνονται στη βελτίωση, επέκταση και εμβάθυνση των υφισταμένων οικονομικών σχέσεών μας.

Στον τομέα του εμπορίου, το 2016 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Πολωνία ανήλθαν σε € 398 εκ., εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 11,6%, ενώ οι εισαγωγές από την Πολωνία σε περίπου € 622 εκ., εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 15,5%. Η σταδιακή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην Πολωνία, κατά περίπου € 30 εκ. το 2015 και κατά € 41,5 εκ. το 2016, συνιστά ένδειξη των δυνατοτήτων περαιτέρω αύξησης των ελληνικών εξαγωγών και των θετικών προοπτικών της εμπορικής μας δραστηριότητας στην πολωνική αγορά. Ως αξιοσημείωτο εξάλλου γεγονός πρέπει να τονισθεί ότι κατά το 2016 ο συνολικός όγκος διμερούς εμπορίου υπερέβη για πρώτη φορά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ (€ 1,02 δισ. ευρώ).

Στον τομέα των επενδύσεων, στηρίζοντας τις οικονομικές δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων στη Πολωνία, οι οποίες υπολογίζονται σε € 42,2 εκ. ευρώ το 2015, χαιρετίζουμε τις πολωνικές εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν στη χώρα μας, ενώ οι Άμεσες Επενδύσεις της Πολωνίας στην Ελλάδα υπολογίζονται σε € 600.000 το 2015. Η ελληνική Κυβέρνηση έχει νομοθετήσει ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο για προσέλκυση επενδύσεων, στηρίζοντας την παραγωγική βάση της χώρας, καθώς και τη στρατηγική συνεργασία σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως: Τουρισμό, Ενέργεια, Πληροφορική & Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Βιομηχανία, Τομέα Υγείας, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και Ακίνητη Περιουσία.

Πέραν των υφιστάμενων ευκαιριών για πολωνικές επιχειρήσεις, υπάρχει επίσης δυνατότητα επενδυτικής δραστηριότητας ιδιωτών στον τομέα των ακινήτων, και ειδικότερα στον υποκλάδο της θερινής κατοικίας.

Η Ελλάδα είναι προτιμώμενος προορισμός Πολωνών επισκεπτών, με περίπου 750.000 αφίξεις ετησίως κατά τα τελευταία χρόνια. Εκτιμώντας τη συνεχή προτίμηση για τη φιλοξενία της χώρας μας, προσδοκούμε περαιτέρω αύξηση της εισροής Πολωνών επισκεπτών, λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης και των εξειδικευμένων υπηρεσιών τουρισμού, όπως εκπαιδευτικού, ιατρικού, αθλητικού, συνεδριακού, θρησκευτικού, γαστρονομίας κλπ.

Στο γενικότερο πλαίσιο των εκατέρωθεν προσπαθειών ενίσχυσης των ελληνο-πολωνικών διμερών οικονομικών σχέσεων, για συντονισμό σε κρατικό επίπεδο, καθώς και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων και του τουρισμού, εντάσσεται η υπογραφή του "Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο Πεδίο της Οικονομικής Διπλωματίας", μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, στη Βαρσοβία τον Νοέμβριο 2016, με το οποίο προβλέπονται ανταλλαγή επισκέψεων, μελέτη βέλτιστων πρακτικών, διαμόρφωση κοινών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς και σε πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών.

Συναφώς, κατά τις ενταθείσες ελληνο-πολωνικές επαφές το 2016 και το 2017 έχει προταθεί, τόσο από πολωνικής όσο και από ελληνικής πλευράς, η από κοινού υποστήριξη διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών ιδιαίτερα σε τομείς ΜΜΕπιχ., νεοφυών επιχειρήσεων, ναυτιλίας, ενέργειας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υποδομών (όπως, ενδεχομένως, με συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στο πολωνικό πρόγραμμα επενδύσεων), τουρισμού, μεταφορών, και μηχανολογικού εξοπλισμού. Έχει, επίσης, τονισθεί το ειδικότερο ενδιαφέρον ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας στον ναυτιλιακό / ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, ενδεχομένως και με ενεργότερη πολωνική συμμετοχή στην ετήσια διεθνή έκθεση "Ποσειδώνια".

Άξιο λόγου είναι, βεβαίως, και το γεγονός της ελληνο-πολωνικής συνεργασίας σε τεχνολογίες και εμπορικές εφαρμογές διαστήματος, λαμβανομένου υπόψη ότι τον Δεκέμβριο 2016 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ΕΒΙΔΙΤΕ / Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών και της αντίστοιχης πολωνικής SPACE PL, με έντονο, από όλους τους εμπλεκόμενους, ενδιαφέρον ανάπτυξης συνεργασιών αρχικά σε τομέα τεχνολογιών διαστήματος και, εν συνεχεία, σε ζητήματα μεταφοράς τεχνολογίας σε τομέα ναυτιλίας.

Σήμερα, η επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα της Α.Ε. του Προέδρου της Πολωνικής Δημοκρατίας, κ. Andrzej Duda αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω προώθηση και σύσφιγξη ελληνο-πολωνικών σχέσεων. Εν προκειμένω, το ιδιαίτερης βαρύτητας αυτό γεγονός, της επίσκεψης του Πολωνού Προέδρου, υπογραμμίζει τη βούληση και της πολωνικής πλευράς για ενδυνάμωση επαφών και συνεργασιών εν όψει συμπλήρωσης 100 ετών από έναρξης των διμερών διπλωματικών μας σχέσεων κατά το έτος 2019.

Σε αυτό το πνεύμα, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την διοργάνωση του Ελληνο-Πολωνικού Φόρουμ Καινοτομίας, με τίτλο "Πράσινες Καινοτόμες Τεχνολογίες: Ένα Ισχυρό Εργαλείο Συνεργασίας", με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων της Πολωνίας και της Ελλάδας σε τομείς, μεταξύ άλλων, διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας / ΑΠΕ, μεταφορών και αεροδιαστημικής τεχνολογίας, με παράλληλη διερεύνηση προοπτικών επέκτασης και σε άλλους τομείς.

Πρέπει βεβαίως να υπογραμμισθεί ότι το Φόρουμ Καινοτομίας αποτελεί επί μέρους δράση η οποία εντάσσεται στο προσφάτως διαμορφωθέν Ελληνο-Πολωνικό "Σχέδιο Δράσης", με στόχο την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε σειρά θεμάτων γενικότερου χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικού, ακαδημαϊκού κ.ά.), εν όψει της επετείου 100ετίας από τη σύναψη των διμερών διπλωματικών μας σχέσεων. Σε συνέχεια σχετικών συνεννοήσεων των δύο πλευρών, το εν λόγω Σχέδιο Δράσης αναμένεται να υπογραφεί το συντομότερο δυνατόν.

Στο πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου Δράσης θα υπογραφεί, στη διάρκεια των εργασιών του Φόρουμ Καινοτομίας, α) το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ του Enterprise Greece και του Πολωνικού Οργανισμού Επενδύσεων και Εμπορίου, για προώθηση διμερών συνεργειών στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, κυρίως μέσω διοργάνωσης κοινών δράσεων σε ειδικότερους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και β) η κοινή Δήλωση Προθέσεων (LetterofIntent) μεταξύ της πολωνικής εταιρείας SolarisBus & Coach και της ελληνικής ΔΕΗ, για διερεύνηση των δυνατοτήτων της ελληνο-πολωνικής συνεργασίας στον τομέα της κατασκευής ηλεκτροκίνητων οχημάτων -- αμφότερες ευνοϊκές εξελίξεις για την υποστήριξη των επενδυτικών και εμπορικών μας σχέσεων.

Στο ίδιο αυτό πλαίσιο, εξάλλου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση, στη συνέχεια των εργασιών αυτού του Φόρουμ, των δύο πολωνικών προγραμμάτων κατασκευής ενός πυροσβεστικού και ενός ηλεκτρικού οχήματος, τα οποία μπορεί εξελιχθούν σε τομείς ανάπτυξης ελληνο-πολωνικής τεχνολογικής συνεργασίας και πιθανών μελλοντικών πολωνικών επενδύσεων στη χώρα μας.

Τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι ταυτόχρονα με τις εργασίες του Φόρουμ Καινοτομίας θα πραγματοποιηθεί και άλλη παράλληλη επιχειρηματική συνάντηση υψηλού επιπέδου, με συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Ι. Δραγασάκη, καθώς και με την ειδικότερη συμμετοχή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και εκπροσώπων πολωνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας, θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθηση ότι αυτή η ιδιαίτερη ενίσχυση της ελληνο-πολωνικής επιχειρηματικής συνεργασίας, τα τελευταία έτη, σε πολλαπλά επίπεδα, θα αποδώσει, το συντομότερο δυνατόν, τα αναμενόμενα οφέλη και στις δύο πλευρές.

Ολοκληρώθηκε το Επενδυτικό Roadshow στην Αυστραλία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

parliament western australiaΜε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Roadshow του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και αντιπροσωπείας του Οργανισμού Enterprise Greece στην Αυστραλία. Μετά το Σύδνεϋ και τη Βρισβάνη ο Υπουργός επισκέφθηκε τη Μελβούρνη και την Πέρθη, σημαντικά οικονομικά κέντρα με έντονη ελληνική παροικία.

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, στη Μελβούρνη, ο Υπουργός έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Πολιτείας της Βικτώριας, κ. Daniel Andrews με τον οποίο συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Andrews στην Αθήνα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος και της Πολιτείας της Βικτώριας, της οποίας Πρωτεύουσα είναι η Μελβούρνη. Συμφωνήθηκε ο προγραμματισμός επιχειρηματικής αποστολής από την Πολιτεία της Βικτώριας στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες και η στενή συνεργασία των στελεχών της Πολιτείας με τον Οργανισμό EnterpriseGreece.

Στη συνέχεια ο Υπουργός συναντήθηκε με την Ομοσπονδιακή Υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας κα Julia Bishop, παρουσία της ομογενούς Ομοσπονδιακής βουλευτή κας Julia Banks, Προέδρου της Ομοσπονδιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος-Αυστραλίας. Η συζήτηση εστιάστηκε στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ και της Αυστραλίας σχετικά με τη μεταξύ τους συμφωνία ελεύθερου εμπορίου αλλά και τις σημαντικές προοπτικές που διαφαίνονται στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδας με την Αυστραλία στο διμερές εμπόριο, τις επενδύσεις και τον τουρισμό. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αυστραλιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (HACCI), επενδυτική ημερίδα ενημέρωσης στο Victorian Chamber of Commerce and Industry με τη συμμετοχή περισσότερων από 70 ομογενών και αυστραλιανών επενδυτών και επιχειρηματιών. Στην ενδιαφέρουσα συζήτηση μετά τις παρουσιάσεις σχετικά με τις θετικές εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει στους διεθνείς επενδυτές, το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και τα τρόφιμα, τον τουρισμό και τα ακίνητα, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και την ενέργεια. Οι Ελληνο-αυστραλοί επιχειρηματίες ζήτησαν και έλαβαν διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των επενδύσεων και τις συστηματικές προσπάθειες της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα πραγματικά φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

australia papadimitriou bishopΤο πρόγραμμα της αποστολής συνεχίστηκε με συναντήσεις με σημαντικούς ομογενείς επιχειρηματίες, αλλά και με συνταξιοδοτικά ταμεία της Αυστραλίας, τα οποία επενδύουν εκτός Αυστραλίας σε κλάδους όπως οι υποδομές, οι μεταφορές, η ενέργεια, τα ακίνητα, αλλά και μέσω Privateequityfunds σε εταιρείες. Εκπρόσωποι ενός εκ των συγκεκριμένων Ταμείων πρόκειται να επισκεφθούν την Ελλάδα αυτή την εβδομάδα για να αξιολογήσουν επενδυτικά projects.

Το απόγευμα της Παρασκευής ο Υπουργός και τα μέλη της ελληνικής αποστολής συναντήθηκαν με τον ομογενή Πολιτειακό Υπουργό Εμπορίου και Επενδύσεων, Μικρών Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας κ. PhillipDalidakis, με τον οποίο συζήτησαν την εμπειρία της Αυστραλίας στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την πάταξη της γραφειοκρατίας.

Το βράδυ της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου ο Υπουργός χαιρέτησε την έναρξη της εκδήλωσης της ετήσιας απονομής βραβείων Αριστείας των νέων επιχειρηματιών του Ελληνο-Αυστραλιανού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο οποίο όμως δεν παρακάθισε λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε ο Πρωθυπουργός.

Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου ο Υπουργός συναντήθηκε με την ομογενή Ομοσπονδιακή Βουλευτή κα Μαρία Βαμβακινού, τον ομογενή πολιτειακό Βουλευτή κ. Steve Dimopoulos και με τον κ. John Pandazopoulos, πρώην Πολιτειακό Υπουργό, αμφότεροι μέλη του Προεδρείου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) ενώ ακολούθησε συνάντηση με τον κ. Bill Papastergiadis, Managing Partner, Moray & Agnew Lawyers, και Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, στην οποία συμμετείχαν και εξέχοντες ομογενείς επιχειρηματίες, επενδυτές και εκπρόσωποι συνταξιοδοτικών ταμείων.

Σε όλες τις εκδηλώσεις και τις συναντήσεις της αποστολής στη Μελβούρνη συμμετείχε η Πρέσβης της Ελλάδος στην Αυστραλία κα Ξαγοράρη και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Μελβούρνη κα Σημαντηράκη.

Στη συνέχεια η αποστολή μετέβη στην Πέρθη, το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Δυτικής Αυστραλίας. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους αυστραλιανών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα τομέων από τα ορυχεία έως τα ακίνητα. Ώριμο ενδιαφέρον εντοπίσθηκε για επενδύσεις σε υπερπολυτελή σύνθετα τουριστικά συγκροτήματα και άλλες τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και στους τομείς ενέργειας, μεταφορών και ναυπηγείων.

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου, ο κ. Παπαδημητρίου συνοδευόμενος από τον Πρόξενο στην Πέρθη κ. Αντώνιο Κολιάδη επισκέφθηκε το φεστιβάλ γαστρονομίας, WorldofFoodFestival, πέρασε από το ελληνικό περίπτερο και παρακολούθησε παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς μαθητών του Ελληνορθόδοξου Σχολείου Άγιος Ανδρέας. Στους χώρους του φεστιβάλ Ο κος Παπαδημητρίου πραγματοποίησε σύντομη συνάντηση με την Κυβερνήτη της Δυτικής Αυστραλίας, κα KerrySanderson, υπό την αιγίδα της οποίας τελεί το φεστιβάλ.

ypourgos koinotitaΑκολούθως η αντιπροσωπεία παρακάθησε σε δείπνο εργασίας στο οποίο συμμετείχαν ομογενειακοί και επιχειρηματικοί παράγοντες της Δ. Αυστραλίας. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι εξής: ο κ JimLitisσυνιδιοκτήτης επενδυτικού ταμείου ακίνητης περιουσίας και Μεγάλος Ευεργέτης του Ελληνορθόδοξου Σχολείου Πέρθης «Άγιος Ανδρέας», ο κ. NickMitaros, επενδυτής στον τομέα των ακινήτων, ο κ. EmanuelPetrelis, επενδυτής στον κλάδο ακίνητης περιουσίας και Μεγάλος Ευεργέτης του Ελληνορθόδοξου Σχολείου Πέρθης «Άγιος Ανδρέας», έχει τιμηθεί από την Αυστραλιανή Πολιτεία με το Μετάλλιο του Τάγματος της Αυστραλίας, ο κος TerryBattalis, ιδιοκτήτης αλυσίδας φαρμακείων σε όλη την Αυστραλία, οι ελληνοκυπριακής καταγωγής κ. GeorgeGeorgiou και BasilGeorgiou, διαπρεπείς δικηγόροι, ο κος AndrewLiveris με ενδιαφέρον να επενδύσει στα ακίνητα και τα ξενοδοχεία, ο κ. ChristopherMichael ιδιοκτήτης της CaerusCapital, συμβουλευτικής εταιρείας επενδύσεων-wealthmanagementforprivatehighnetworthfamilies και ο κ. NicholasKailis, εκπρόσωπος της εταιρείας αλίευσης και διαχείρισης/πώλησης/εξαγωγής αλιευμάτων Kailisbros.

Ανάμεσα στις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις που πραγματοποίησε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα στελέχη του EnterpriseGreece αξίζει να αναφερθεί η συνάντηση με τον κ. PaulAfkos, Ομογενή, εκ Καστοριάς, επιχειρηματία στο χώρο της εξόρυξης μεταλλευμάτων http://afkos.com.au/, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επένδυση στην Ελλάδα, συγκεκριμένα έχει κατασκευάσει το πολυτελές ξενοδοχείο AfkosGrammosLuxuryCollectionBoutiqueHotel, του οποίου είναι ιδιοκτήτης και δήλωσε ενδιαφέρον να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα και σε άλλους τομείς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον κ. John Rothwell, Πρόεδρο της Austal Ships, μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών ναυπήγησης εμπορικών και εμπορικών πλοίων παγκοσμίως με έδρα την Δυτική Αυστραλία καθώς και με υψηλόβαθμούς εκπροσώπους του ενεργειακού κολοσσού Woodside Petroleum Limited, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αυστραλία και έχει έδρα την Πέρθη. Η Woodside ενδιαφέρεται για την εξόρυξη/εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου και νοτίως της Κρήτης, ενώ, ως γνωστόν, κατά το παρελθόν, είχε ενδιαφερθεί και για το κοίτασμα Λεβιάθαν.

Το επενδυτικό Roadshow στην Αυστραλία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου με τη διοργάνωση επενδυτικού σεμιναρίου σε συνεργασία με τοWAChamberofCommerceandIndustry, στο οποίο απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δ. Αυστραλίας, ο Πολιτειακός Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. BillJohnson. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 80 Αυστραλοί επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας της ομογένειας.

Την ελληνική αντιπροσωπεία αποχαιρέτησε με γεύμα στο Πολιτειακό Κοινοβούλιο, προς τιμήν του κ. Υπουργού ο ομογενής Πολιτειακός Βουλευτής της Κάτω Βουλής και Πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ) Παναγιώτης Κατσαμπάνης παρουσία σημαντικού αριθμού εκπροσώπων του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας.

Από το Γραφείο Τύπου

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ"

Αναρτήθηκε σήμερα στο πρόγραμμα Διαύγεια, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό.

Συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου στην εφημερίδα Έθνος της Κυριακής

Συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου στην εφημερίδα Έθνος της Κυριακής και τον δημοσιογράφο Μάκη Αποστόλου.

Κλικ εδώ για το κείμενο της συνέντευξης.

Συνέντευξη του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα

Συνέντευξη του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα στην εφημερίδα REALNEWS και το δημοσιογράφο Βασίλη Σκουρή.
Κλικ εδώ για το κείμενο της συνέντευξης.

Επίσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Βρισβάνη

ypourgos brisbainΗ Βρισβάνη ήταν ο δεύτερος σταθμός του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου στην Αυστραλία, στο πλαίσιο του επενδυτικού Roadshow, που συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό EnterpriseGreece και την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αυστραλία.

Η Βρισβάνη είναι μία πόλη 2 εκατ. κατοίκων, με συνολικό ΑΕΠ που προσεγγίζει τα 160 δις αυστραλιανά δολάρια, η οποία συγκεντρώνει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στους κλάδους των ακινήτων της υγείας, της εκπαίδευσης και των επενδυτικών funds και αποτελεί μία από τις τέσσερις πιο σημαντικές πόλεις της Αυστραλίας, όσον αφορά την επένδυση κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του Roadshow πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου επενδυτική ημερίδα υπό τη συνδιοργάνωση του Enterprise Greece, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Κουινσλάνδης (Chamber of Commerce and Industry of Queensland) και το συντονισμό του Επίτιμου Προξένου της Ελλάδος στη Βρισβάνη κ. Δημήτρη Ράπτη.

Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότεροι από 60 ομογενείς και αυστραλοί επενδυτές και επιχειρηματίες. Ο Υπουργός κ. Παπαδημητρίου ενημέρωσε τους παριστάμενους επιχειρηματίες για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και τα νέα εργαλεία ενίσχυσης των επενδύσεων. Της κεντρικής ομιλίας του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης προηγήθηκε χαιρετισμός της Πρέσβεως της Ελλάδος στην Αυστραλία, κυρίας Αικατερίνης Ξαγοράρη. Τα στελέχη του EnterpriseGreece παρουσίασαν τις πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις ξένων εταιρειών στην Ελλάδα και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα μας στους κλάδους αιχμής.

Μετά το πέρας της συνάντησης η ελληνική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με σημαντικές αυστραλιανές εταιρείες από τις οποίες εκφράστηκε ενδιαφέρον για επενδύσεις στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, των ακινήτων και των υποδομών.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Υπουργός παρακάθισε σε δείπνο που διοργάνωσε προς τιμήν του ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος στη Βρισβάνη παρουσία 30 σημαντικών ομογενών επιχειρηματιών, τους οποίους και ενημέρωσε για τις τρέχουσες οικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Επόμενος σταθμός της αποστολής είναι η Μελβούρνη, στην οποία θα διοργανωθεί αύριο Παρασκευή επενδυτικό σεμινάριο και πλήθος συναντήσεων επιχειρηματικού και πολιτικού ενδιαφέροντος.

Από το Γραφείο Τύπου

Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα 'Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων'  21/11/2017 συσνδιοργάνωση Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και ΕΒΕΑ.

Κλικ εδώ για το πρόγραμμα.

Σύδνεϋ, ο πρώτος σταθμός του επενδυτικού RoadShow στην Αυστραλία

sydeney 01Ολοκληρώθηκε σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία το πρώτο σκέλος του επενδυτικού RoadShow του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου στην Αυστραλία. Το Σύδνεϋ ήταν ο πρώτος σταθμός του RoadShow, που συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό Enterprise Greece και την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αυστραλία.

Το Πρόγραμμα του Υπουργού περιλάμβανε σημαντικές συναντήσεις με Αυστραλούς και ομογενείς επενδυτές και επιχειρηματίες, καθώς και ομιλία σε επενδυτική ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την National Australia Bank και το Australian Chamber of Commerce and Industry. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 Αυστραλοί και ομογενείς επενδυτές και επιχειρηματίες, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Υπουργό για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε πλήθος τομέων της οικονομίας. Την εκδήλωση παρακολούθησε και χαιρέτησε ο κ. David Andrew Elliott, Υπουργός Αντιτρομοκρατίας και Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας του Πολιτειακού Κοινοβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων υψηλόβαθμων στελεχών και επιχειρηματιών, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Πολιτείας κ. Michael Costa και τα υψηλόβαθμα στελέχη της National Australia Bank κ. Spiro Pappas, Executive General Manager και ο κ. Peter Jolly Global Head of Research in the Global Markets.

Ο Υπουργός παρακάθισε σε Δείπνο προς τιμήν του που παρέθεσε στο Hellenic Club ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Greek Australians of Business and Industry (GABI), παρουσία επιφανών ομογενών επιχειρηματιών. Παράλληλα, πλήθος συναντήσεων και επαφών με Αυστραλούς και ομογενείς επενδυτές και επιχειρηματίες πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του νεοσύστατου επιχειρηματικού Συνδέσμου Greek Australian Business Leaders. Συνολικά ο Υπουργός και τα στελέχη του Οργανισμού Enterprise Greece που συμμετέχουν στο RoadShowσυναντήθηκαν και ενημέρωσαν περισσότερους από 200 Αυστραλούς και ομογενείς επιχειρηματίες, επενδυτές και εκπροσώπους funds κατά τη διάρκεια Β2Β συναντήσεων και στρογγυλών τραπεζιών (roundtables) που διοργανώθηκαν από την Bank of Sydney, τον Οργανισμό Λιμένος NSW Ports και το ασφαλιστικό ταμείο State Super για κλάδους όπως: τουρισμός και ακίνητα, υποδομές και logistics, ενέργεια και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, ο κος Δ. Παπαδημητρίου πραγματοποίησε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αυστραλιανών ομίλων οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια, logistics και ακίνητα.

Ο Υπουργός κατά την παραμονή του στο Σύδνεϋ συναντήθηκε με το υψηλόβαθμό στέλεχος του Εργατικού κόμματος Αυστραλίας και σκιώδη Ομοσπονδιακό Υπουργό Εμπορίου και Επενδύσεων κ. Jason Clare με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις επενδύσεις σε υποδομές μέσω δημόσιων και ιδιωτικών συμπράξεων.

Η παρουσία του Υπουργού στο Σύδνεϋ ολοκληρώθηκε με συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. κ. Στυλιανό. Επόμενος σταθμός της αποστολής είναι η Βρισβάνη, στην οποία θα διοργανωθεί επενδυτικό σεμινάριο και πλήθος επιχειρηματικών συναντήσεων.

Από το Γραφείο Τύπου

"Black Friday"

Ενόψει της υλοποίησης της δράσης “Black Friday”, η οποία θα διενεργηθεί προαιρετικά από τους εμπόρους κατά την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου (24/11/2017) βάσει των διατάξεων του ν. 4177/2013 «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 'Α 173/08-08-2013),θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των εμπορικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την αναφερόμενη δράση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της.

 1. Συστήνεται στους καταναλωτές να διενεργούν έρευνες αγοράς για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν κατά την περίοδο που θα προηγηθεί της αναφερόμενης δράσης, ώστε να διαμορφώσουν οι ίδιοι πραγματική εικόνα του μεγέθους των εκπτώσεων και προσφορών που θα εφαρμοστούν κατά την Παρασκευή 24/11/2017. 
 2. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την ημέρα πραγματοποίησης της δράσης, το όφελος για τους ίδιους από εφαρμογή εκπτώσεων/προσφορών θα πρέπει να προκύπτει σαφώς από τις αναγραφόμενες επί των πινακίδων των προϊόντων τιμών (τιμή πριν και τιμή μετά την πραγματοποίηση της δράσης).
 3. Οι έμποροι θα πρέπει να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της Κωδικοποίησης Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) αναφορικά με τις «Πρακτικές πώλησης με μειωμένη τιμή ή παροχή πρόσθετου οφέλους προϊόντων και υπηρεσιών» (βλ. άρθρο 78). Η διαπίστωση παραβάσεων κυρώνεται βάσει των διατάξεων της παρ.9 άρθρο 78 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (για είδη μαζικής κατανάλωσης, όπως είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής, οικιακής καθαριότητας) και του άρθρου 21 του ν. 4177.13 (για όλα τα άλλα καταναλωτικά αγαθά).
 4. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 15 του ν.4177/2013,δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα, εκτός αν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις των οικείων Αντιπεριφερειαρχών  σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.
 5. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι καταναλωτές μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις καταγγελίες τους για τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (http://www.1520.gov.gr/) καθώς και στην τηλεφωνική γραμμή 1520 η οποία είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές τις καθημερινές από τις 09:00 μέχρι τις 15:00.

Ξεκινά ο 2ος κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο τέλος του μήνα ξεκινά ο 2ο κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/16).

Συγκεκριμένα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και θα διαρκέσει ως τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, η διαδικασία υποβολής και οι προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με αυτές του προηγούμενου κύκλου, με κάποιες τεχνικές βελτιώσεις.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στον 2ο κύκλο συγχωνεύονται οι πρώτες δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, η υποβολή της αίτησης και η υποβολή του οικείου φακέλου τεκμηρίωσης θα πραγματοποιούνται σε ένα και μόνο στάδιο.

Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες οδηγίες για τη διαδικασία.

Από το Γραφείο Τύπου

Επίσκεψη του Υπουργoύ Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Αυστραλία

Στην Αυστραλία βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Επενδυτικό RoadShow της Αυστραλίας που πραγματοποιείται 13-20 Νοεμβρίου.

Σκοπός του ταξιδιού είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων μέσω της προβολής της επιχειρηματικής και επενδυτικής φυσιογνωμίας της χώρας στην αυστραλιανή επενδυτική κοινότητα.Λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε στον ρ/σ SBS Greek:

«Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δώσω την εικόνα της σημερινής Ελλάδας, όχι μόνο στους Ελληνοαυστραλούς, αλλά επίσης και στους υπόλοιπους Αυστραλούς οι οποίοι ίσως να μην ξέρουν πού βρίσκεται η χώρα και το μόνο που να ξέρουν είναι ότι βρίσκεται κάτω από επιτροπεία και ότι περνάει δύσκολες στιγμές. Θέλω να δώσω την εικόνα ότι η χώρα ναι μεν έχει περάσει δύσκολες στιγμές, ναι μεν χρειάζεται πολλά ακόμα να γίνουν, όμως οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά μας».

Κατά την έναρξη του RoadShow, ο κ. Παπαδημητρίου απεύθυνε χαιρετισμό, ενώ πραγματοποίησε ομιλία στο πρώτο πάνελ συζήτησης με θέμα «Greeceontheturningpoint».

Στο πλαίσιο του ταξιδιού του ο κ. Παπαδημητρίου θα επισκεφθεί το Σύδνεϋ, τη Βρισβάνη, τη Μελβούρνη και την Πέρθη. Το πρόγραμμα του Υπουργού περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων με κυβερνητικούς αξιωματούχους με στόχο την περαιτέρω προώθηση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαδημητρίου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Βικτώρια κ. DanielAndrews, τον Υπουργό Εμπορίου και Επενδύσεων της πολιτείας Κουίνσλαντ κ. HonCurtisPitt, την Υπουργό Οικογένειας, Παιδιών και Νεολαίας της Βικτώρια κα. JennyMikakos, την Υπουργό Εξωτερικών της Βικτώρια κα. JuliaBishop και τη βουλευτή της Βικτώρια κα. JuliaBanks.Το RoadShow οργανώνεται από τον Οργανισμό EnterpriseGreece του Υπουργείου Οικονομίας με τη συνδρομή της ελληνικής Πρεσβείας στην Αυστραλία και των κατά τόπους Προξενικών αρχών.

Από το Γραφείο Τύπου

Σχόλιο του Υπουργείου Οικονομίας για το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του ΣΕΒ

Πρόσφατα ο ΣΕΒ σχολίασε (βλ δελτίο 9/11/2017) την κριτική που άσκησε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (βλ δελτίο Οκτωβρίου) για την υποβάθμιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας στην 87η θέση από το WorldEconomicForum.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ κακώς το Υπουργείο επικαλείται την πορεία της Πραγματικής Σταθμισμένης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (ΠΣΣΙ) για να αντικρούσει το WEF γιατί η «έκθεση του WEF στηρίζεται αποκλειστικά σε κρίσεις επιχειρηματικών στελεχών που βιώνουν καθημερινά το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον» που «σε τελική ανάλυση είναι ο πλέον αδιάψευστος κριτής για τη βελτίωση ή χειροτέρευση του».

Επιπλέον, ο ΣΕΒ θεωρεί πως η αξιοπιστία των εκτιμήσεων του WEF (την ενημέρωση του οποίου διενεργεί ο ίδιος ο ΣΕΒ) τεκμαίρεται από το γεγονός ότι «η διαχρονική κατάταξη της Ελλάδας στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα με βάση το WEF και την ΠΣΣΙ με βάση το σχετικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση» επικυρώνοντας έτσι και ανάλογες εκτιμήσεις της πρόσφατης έκθεσης ανταγωνιστικότητας Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στα σχόλια αυτά το Υπουργείο έχει να παρατηρήσει τα εξής:

 1. Η κριτική του Υπουργείου δεν βασίστηκε μόνον στις ποσοτικές μακροοικονομικές μετρήσεις της ανταγωνιστικότητας με βάση την ΠΣΣΙ, αλλά κατέγραψε και την πορεία σειράς άλλων μακροοικονομικών μεγεθών (εξαγωγές, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δημόσιο έλλειμμα, απασχόληση-ανεργία, μείωση ιδιωτικών χρεών) που, αντίθετα με τις εκτιμήσεις των ΣΕΒ-WEF, επιβεβαιώνουν την βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας βραχυχρόνια και μακροχρόνια.
 2. Η κριτική του Υπουργείου επικαλέστηκε επίσης και ποιοτικές ή μικροοικονομικές μετρήσεις της ανταγωνιστικότητας όπως είναι η πρόσφατη έκθεση του EuroPlusMonitor (Σεπτέμβριος 2017) και οι δείκτες οικονομικού και επιχειρηματικού κλίματος (ΡΜΙ, δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών κλπ). Μάλιστα, επισημάνθηκε πως στην έκθεση του EuroPlusMonitor η Ελλάδα καταλαμβάνει την 20η θέση μεταξύ των 28 χωρών-μελών της ΕΕ σε ανταγωνιστικότητα χωρίς καμία από τις υπόλοιπες 8 που ακολουθούν την Ελλάδα να μην φιγουράρει μετά την 87η θέση κατάταξης του WEF…
 3. Στο Δελτίο του το Υπουργείο δεν βασίζει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην ΠΣΣΙ με βάση το κόστος εργασίας όπως ισχυρίζεται ο ΣΕΒ, αλλά με βάση τις σχετικές τιμές κατανάλωσης. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι διεθνείς οργανισμοί καταγράφουν βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 4. Αλλά ακόμη και με κριτήριο την ΠΣΣΙ με βάση το κόστος εργασίας που εξετάζει ο ΣΕΒ, ο ισχυρισμός ότι, επειδή κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τον δείκτη ανταγωνιστικότητας του WEF (σε διάρκεια 15ετίας), επικυρώνει την αξιοπιστία των μετρήσεων του WEF είναι εντελώς αβάσιμος. Για παράδειγμα, ενώ με βάση τον δείκτη ΠΣΣΙ κόστους σημειώνεται βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας από το 2009 έως το 2015, με βάση τον δείκτη WEF βελτίωση έχουμε μόνον από το 2012 έως το 2014, το 2015 έχουμε στασιμότητα και την επόμενη διετία κάμψη ανταγωνιστικότητας (βλ διάγραμμα ΣΕΒ σελ 1) .
 5. Όμως ακόμη και στο συγκριτικό αυτό διάγραμμα του ΣΕΒ υπάρχει λάθος. Γιατί η εμφάνιση μείωσης της ανταγωνιστικότητας μετά το 2014 βάσει της ΠΣΣΙ δεν προκύπτει ούτε από τα στοιχεία της Eurostat/ECB που αναφέρει ως πηγή ο ΣΕΒ, ούτε από αυτά της Κομισιόν (Ameco). Συγκεκριμένα, την περίοδο 2014-2017 κι ενώ το WEF δείχνει επιδείνωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας κατά 6 θέσεις, έχουμε βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας τόσο με όρους κόστους εργασίας κατά 5% (Κομισιόν, έναντι 37 χωρών), όσο και με όρους τελικών τιμών κατανάλωσης κατά 3,6% (α’ 9μηνο, Eurostat/ECB, έναντι 42 χωρών). Με άλλα λόγια, ο δείκτης ανταγωνιστικότητας του WEF κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτόν της Κομισιόν και της Eurostat/ECB για να μην αναφέρουμε πάλι τι λένε σχετικά οι ΟΟΣΑ, ΔΝΤ και ΤτΕ.
 6. Το ότι ο ΣΕΒ επιστρατεύει την έκθεση DoingBusiness της Παγκόσμιας Τράπεζας ως απόδειξη ορθής μέτρησης από το WEF της επιδείνωσης της ανταγωνιστικότητας αποτελεί ατόπημα. Για τον απλό λόγο ότι το DoingBusiness δεν μετρά την ανταγωνιστικότητα αλλά αξιολογεί τις ρυθμίσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπως το ίδιο τονίζει («TheDOINGBUSINESSprojectprovidesmeasuresbusinessregulationsforlocalfirmsin 190 economiesandselectedcitiesatthesubnationallevel».). Αν, εντούτοις επιμένει ο ΣΕΒ στη χρήση του DB για μέτρηση της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι με κλίμακα 1 ως 100 η Ελλάδα καταλαμβάνει την 35η θέση με βάση το DB, ενώ με βάση το WEF έρχεται 64η στην παγκόσμια κατάταξη, μια τεράστια διαφορά που υποδηλώνει το παράλογο της 87ης θέσης στην οποία κατέταξε το WEF τη χώρα.
 7. Όμως, το πιο ενδιαφέρον σχόλιο του ΣΕΒ είναι ότι ο πλέον αδιάψευστος κριτής της ανταγωνιστικότητας είναι οι «κρίσεις επιχειρηματικών στελεχών που βιώνουν καθημερινά το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον». Όμως, κάθε επιχειρηματικό στέλεχος αντιλαμβάνεται μόνο ένα μέρος της οικονομικής πραγματικότητας και συγκεκριμένα αυτό που αφορά την επιχείρησή του, ενώ καμία κοινωνική τάξη - βιομήχανοι, έμποροι, εργάτες, αγρότες, επαγγελματίες – δεν μπορεί να έχει πλήρη και αντικειμενική εικόνα της εθνικής οικονομίας. Γι’ αυτό, εξάλλου, μεταξύ άλλων υπάρχουν τα συμβούλια των κοινωνικών εταίρων που διαλέγονται μεταξύ τους και με την κυβέρνηση σε εθνικά θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα. Αλλά ας παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο αριθμός του δείγματος που χρησιμοποιεί ο ΣΕΒ είναι προβληματικός και ας δούμε τι γινόταν στο παρελθόν σχετικά.
 8. Για παράδειγμα, ενώ την περίοδο της ύφεσης 2010-2014 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωνε κάμψη -12,2% ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ΙΟΒΕ) σημείωνε άνοδο 22,1% και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία (ΙΟΒΕ) σημείωνε άνοδο 24,8%. Αντιθέτως, την περίοδο 2014-2017, ενώ ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωνε άνοδο 8,7% (Ιαν-Αυγ για 2017), ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ΙΟΒΕ) υποχωρούσε κατά -4,5% και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία (ΙΟΒΕ) κατά -2,4% αντίστοιχα (Ιαν-Οκτ για 2017).
 9. Άλλο παράδειγμα, είναι οι εκτιμήσεις του κ. Βέττα (Δ/Σ του ΙΟΒΕ) τον Ιούλιο 2015 για ύφεση στην οικονομία τουλάχιστον -2,5% (καλό σενάριο) – άλλοι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι εκτιμούσαν -4% έως και -7% ύφεση – με τελική κατάληξη το οριακό -0,2% για το 2015. Το «βίωμα» συνεπώς δεν συνιστά ασφαλή πυξίδα και βεβαίως είναι εσφαλμένος ο ισχυρισμός του ΣΕΒ ότι οι επιχειρηματικές προσδοκίες αποτελούν αδιάψευστο κριτή της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της οικονομίας.
 10. Τέλος, θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πως κρίνει ο ΣΕΒ το γεγονός ότι ένας άλλος δείκτης οικονομικού κλίματος, αυτός της ICAP (επί δείγματος 3000 CEO) εμφανίζει για την περίοδο α’ τριμήνου 2015 – γ’ τριμήνου 2017 άνοδο 25,6% όταν για το ίδιο διάστημα ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ σημειώνει άνοδο μόλις 1,7%...

Συνάντηση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τον με τον Υπουργό Εμπορίου της Αιγύπτου

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εμπορίου της Αιγύπτου, κ. TarekAbil.

Κατά τη συνάντηση έγινε επισκόπηση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών και επισημάνθηκε η σημασία της εντατικοποίησης των σχέσεων αυτών, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Ιδιαίτερη αναφορά, δε, έγινε στην εμπορική σύνδεση του λιμανιού της Αλεξάνδρειας με ελληνικά λιμάνια.

Τέλος, ο κ. Παπαδημητρίου αποδέχτηκε πρόσκληση του Αιγύπτιου ομολόγου του να επισκεφτεί την Αίγυπτο το επόμενο διάστημα.  

Από το Γραφείο Τύπου

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στη συνάντηση του Συμβούλιου Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου της ΕΕ (FAC-Trade)

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Ηλίας Ξανθάκος, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη συνάντηση του Συμβούλιου Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου της ΕΕ (FAC-Trade) που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου οι Υπουργοί Εξωτερικού Εμπορίου είχαν την ευκαιρία ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την προετοιμασία της 11ης Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που θα πραγματοποιηθεί στις 10-13 Δεκεμβρίου στο Μπουένος Άιρες.

Ο κ. Ξανθάκος επεσήμανε την ανάγκη για πολιτική δέσμευση από όλα τα μέλη ΠΟΕ ως προϋπόθεση για επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις και σημείωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαφύλαξη του πολυμερούς εμπορικού συστήματος με στόχο την προώθηση του δίκαιου και ελεύθερου εμπορίου που διασφαλίζει αναπτυξιακά οφέλη για όλους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι συζητήσεις για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Μεξικό και τις χώρες Μερκοσούρ (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), περιοχές που αποτελούν πολλά υποσχόμενη αγορά, μεταξύ άλλων, για τα ποιοτικά ελληνικά τρόφιμα.

Ο κ. Ξανθάκος τόνισε ότι απαιτείται ακόμα πρόοδος σε σημαντικούς τομείς πριν από την επίτευξη συμφωνίας, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και την ανάγκη αυξημένης προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Έδωσε έμφαση στη σημασία διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού στις εν λόγω χώρες μέσω της άρσης τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και της καταπολέμησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως η καπήλευση των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων. Περαιτέρω, επισήμανε την ανάγκη προστασίας του αγροτικού τομέα σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «o αγροτικός τομέας είναι από τους πλέον ευαίσθητους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, συνδεδεμένος με την περιφερειακή ανάπτυξη, και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δίνεται η μέγιστη προσοχή στις ανησυχίες των κ-μ.»

Σημειώνεται ότι κατά το γεύμα εργασίας πραγματοποιήθηκε συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία μετά την επίτευξη συμφωνίας επί της αρχής το καλοκαίρι. Υπενθυμίζεται ότι, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, μέσω της εν λόγω συμφωνίας τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, με αιχμή τη Γεωγραφική Ένδειξη «φέτα», αναμένεται να απολαμβάνουν πλήρους προστασίας στην αγορά της Ιαπωνίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή και ενίσχυση των προβλέψεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τις εμπορικές συμφωνίες και ειδικότερα των προβλέψεων για την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Από το Γραφείο Τύπου

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 10.11.2017                                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη στην παρ. 2α του άρθρου 76 του ν.4399/2016 προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3908/2011, με επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία προτείνεται να παραταθεί μέχρι τις 31.12.2018 για το σύνολο των υπαχθέντων σχεδίων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής τους.

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

 

Συνάντηση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τον πρόεδρο της εταιρείας ThraceGroup

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Thrace Group (Όμιλος Πλαστικά Θράκης) κ. Κώστα Χαλιώρη, εν όψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου στη Θράκη, στις 13 και 14 Νοεμβρίου.

Ο κ. Χαλιώρης ενημέρωσε τον κ. Παπαδημητρίου για το αντικείμενο, τις δραστηριότητες και τα νέα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

Επίσης, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και για τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του τουριστικού τομέα. 

Από το Γραφείο Τύπου

Απάντηση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιου Πιτσιόρλα σχετικά με το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Με κατάπληξη διάβασα το σημερινό, συκοφαντικό για το πρόσωπό μου, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και προφανώς θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Οι υπεύθυνοι της εφημερίδας δια του πρωτοσέλιδου αυτού προσπαθούν να με εμπλέξουν σε μια υπόθεση με την οποία – όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ που δημοσιεύεται - δεν έχω απολύτως καμία σχέση. Ουδέποτε κανείς εκ των εμπλεκομένων στην υπόθεση απευθύνθηκε σε εμένα και πολύ περισσότερο κανείς δεν με κατηγόρησε για το παραμικρό»

Από το Γραφείο Τύπου

Χρηματοδότηση τριών εμβληματικών έργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τρία νέα εμβληματικά έργα με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Οικονομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Τα έργα αφορούν κρίσιμες υποδομές στον τομέα των μεταφορών που βελτιώνουν τις πύλες εισόδου της Βόρειας Ελλάδας και διευκολύνουν σημαντικά το εμπόριο της χώρας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την αναβάθμιση του λιμένα Αλεξανδρούπολης με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της σύνδεσής του με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ και τη δημιουργία ολοκληρωμένου κυκλώματος μεταφορών. Την αναβάθμιση επίσης, τόσο του εμπορικού, όσο και του επιβατικού λιμένα Καβάλας που θα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητές τους. Τέλος, θα χρηματοδοτηθεί η μελέτη και η κατασκευή νέου συνοριακού σταθμού στους Κήπους Έβρου.

Για τη χρηματοδότηση των νέων έργων ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

«Με τη σημερινή απόφαση εξασφαλίζουμε πρόσθετους πόρους για την υλοποίηση τριών κρίσιμων έργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Η αναβάθμιση των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας αλλά και η δημιουργία νέου συνοριακού σταθμού στον Έβρο θα βελτιώσει ουσιαστικά τις εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη και θα στηρίξει αποφασιστικά την τοπική παραγωγική δραστηριότητα. Πρόκειται για έργα με μεγάλη εθνική και περιφερειακή σημασία».                                                                                                     Από το Γραφείο Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, στην 2η Ευρω-Αραβική Διάσκεψη: «Προς μια Σταθερή Συμμαχία» «Ε.Ε. και Αραβικές Χώρες»

Κυρίες και Κύριοι

Η περίπλοκη και αβέβαιη μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα αποτυπώνεται ανάγλυφα στις δραματικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν, τόσο την Ευρώπη, όσο και την αραβική Μέση Ανατολή.

Αναμφίβολα η ΕΕ με το υψηλό βιοτικό της επίπεδο, τις φιλελεύθερες δημοκρατίες και τελευταία με την οικονομική της ανάκαμψη αποτελεί φάρο ελπίδας και μαγνήτη για τον υπόλοιπο κόσμο.

Συγχρόνως, η πλούσια σε υδρογονάνθρακες Μ. Ανατολή επιδιώκει ένα πολλά υποσχόμενο εκσυγχρονιστικό άλμα στην μεταπετρελαϊκή εποχή.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για ανώδυνες και προδιαγεγραμμένες τάσεις.

Γιατί ναι μεν η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 δεν είχε συνέχεια, όμως οι ρυθμοί ανάπτυξης εξασθένισαν, τα δομικά προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας όπως η υπερχρέωση που παραμένουν άλυτα, ενώ οι εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες διογκώθηκαν επικίνδυνα σε βάρος της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής σταθερότητας.
Έτσι, στην μεν Μ. Ανατολή και Β. Αφρική η «αραβική άνοιξη» του 2011 έφερε πολιτικές αναταραχές, μετατρέποντάς τις σε ανοικτές, μερικές φορές αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε θρησκευτικές και κοσμικές κοινωνικές δυνάμεις, πλούσιους και φτωχούς, άνδρες και γυναίκες, κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες και, συνολικά, μεταξύ μιας αυταρχικής ελίτ και μιας νεότερης, πιο δυναμικής και προοδευτικής γενιάς.
Η συνεχιζόμενη ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση, ο πόλεμος στη Συρία και την Υεμένη, το αποσταθεροποιημένο Ιράκ με το άλυτο κουρδικό ζήτημα και η πρόσφατη επιχείρηση απομόνωσης του Κατάρ αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου της κρίσης στην Μ. Ανατολή στην οποία εμπλέκονται εξωτερικές δυνάμεις επιδεινώνοντας την αστάθεια της περιοχής.
Η ανασφάλεια και τα προβλήματα επιβίωσης που προκαλούν οι πολιτικές και θρησκευτικές έριδες, ο πόλεμος και η ανθρωπιστική κρίση υπερβαίνουν ωστόσο τα όρια μιας περιφερειακής κρίσης μέσω του μεταναστευτικού κύματος και των βίαιων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην περιοχή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη σειρά της, δεν είναι αρκετά ενωμένη και καλά εξοπλισμένη σε θεσμικό επίπεδο για να αντιμετωπίσει τόσο τις ανθρωπιστικές όσο και τις διαστάσεις της ασφάλειας αυτών των περιφερειακών μετασχηματισμών και συγκρούσεων.
Οι ευρωμεσογειακές σχέσεις πάσχουν από υπερβολικά περίπλοκες οργανωτικές δομές και αδύναμες επιδόσεις.
Οι πολιτικές αντιδράσεις στην αραβική κρίση αντικατοπτρίζουν μάλλον διμερείς προσεγγίσεις της ΕΕ με μεμονωμένες χώρες παρά μια συνεκτική προσέγγιση στην περιοχή.

Επιπλέον, η μαζική μετανάστευση προς την Ευρώπη βρίσκει τις κοινωνίες των κρατών-μελών της εξασθενημένες από την οικονομική κρίση και τις περικοπές του κράτους πρόνοιας, τις διευρυμένες ανισότητες και την έλλειψη συμμετοχής μεγάλου μέρους της κοινωνίας στα οφέλη της όψιμης οικονομικής ανάκαμψης.
Έτσι, με την τρομοκρατία του ISIS, η ξενοφοβία, οι προκαταλήψεις και η ισλαμοφοβία των Ευρωπαίων αυξάνουν, ενισχύοντας εθνικο-λαϊκιστικές φυγόκεντρες τάσεις. Στο γνωστό «δίλημμα δημοκρατίας-σταθερότητας», συχνά οι ευρωπαϊκοί φορείς επιλέγουν τη σταθερότητα.
Από τα παραπάνω γίνεται πιστεύω αντιληπτό ότι η κοινωνική, πολιτική και οικονομική δυναμική και στις δύο όχθες της Μεσογείου συνδέονται στενά.
Οι εξεγέρσεις σε ορισμένα μέρη του αραβικού κόσμου είχαν και θα συνεχίσουν να έχουν σοβαρές συνέπειες όχι μόνον για την περιοχή ή για τις οικονομικές και πολιτικές της σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά και για την ίδια την υπόσταση και τη διαδικασία οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης της ΕΕ.
Υπό το πρίσμα αυτό, δύο βασικά διδάγματα πρέπει να εξάγουμε:
1. Μία Ευρώπη-φρούριο δεν είναι λύση.
Η «κρίση των προσφύγων» πρέπει να νοηθεί ως ανθρωπιστική κρίση.
Αποδεικνύει τη μαζική αποτυχία της διεθνούς κοινότητας. Η κρίση είναι εδώ και θα μείνει για πολύ καιρό ακόμη.
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να εντάξουν τους υφιστάμενους πρόσφυγες στις κοινωνίες τους και να ανακόψουν τη ροή νέων προσφύγων ενισχύοντας την ειρηνευτική διαδικασία και την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες προέλευσής των.

Η λύση στη συριακή σύγκρουση είναι το κλειδί για τη σταθεροποίηση της περιοχής.
2. Η ΕΕ πρέπει βραχυπρόθεσμα να παράσχει περισσότερη χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου» στις παραμεθόριες περιοχές.

Σε μακροπρόθεσμη βάση η ΕΕ πρέπει να επενδύσει περισσότερο στον ενεργειακό μετασχηματισμό και την εμπορική αξιοποίηση του αραβικού κόσμου, τόσο για την πληρέστερη ενεργειακή τροφοδοσία της ίδιας σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όσο και για την αποτελεσματικότερη σύνδεσή της με το νέο παγκόσμιο οικονομικό κέντρο στην Κίνα και τη ΝΑ Ασία.
Η ανάπτυξη νέων αγωγών φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή θα διευρύνει τις πηγές και επιλογές προμηθειών της ΕΕ, ενώ η συμμετοχή στα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια της Σαουδικής Αραβίας για στροφή στην ηλιακή ενέργεια και την κατασκευή μιας γιγαντιαίας πόλης του μέλλοντος ΝEOM, (με μέγεθος πολλαπλάσιο της Ν. Υόρκης και μηδενική κατανάλωση υδρογονανθράκων) κόστους 500 δις δολ θα συμβάλλει στον πλήρη οικονομικό μετασχηματισμό και ανάπτυξη της περιοχής.

Στη διαφοροποίηση της Αραβικής και Ευρωπαϊκής οικονομίας και στην οικοδόμηση συνεκτικών αναμεταξύ τους δεσμών συνεργασίας, συμβάλλει με τον δικό της τρόπο και η Ελλάδα. Γιατί αν και μικρή σε μέγεθος, κατέχει νευραλγική θέση-γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μ. Ανατολής, τόσο γεωγραφικά και πολιτισμικά, όσο και οικονομικά.
Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης, ενώ έχει μια μακροχρόνια παραδοσιακή σχέση φιλίας με τον αραβικό κόσμο. Επιπλέον, η Ελλάδα, μετά από έξι χρόνια οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή των θετικών αλλαγών και το 2017 αποτελεί το πρώτο έτος πραγματικής οικονομικής ανάκαμψης.

Βασίζεται στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και τις επενδύσεις, με τις εξαγωγές να αυξάνουν ετησίως 15% στο α’ οκτάμηνο, τις ιδιωτικές επενδύσεις επίσης 15% στο α’ εξάμηνο και τις ξένες άμεσες επενδύσεις 161% στο α’ επτάμηνο του 2017.
Το δε 2018 προβλέπεται να βγει από την στενή επιτροπεία της ΕΕ.

Η κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μετατρέψει την κρίση σε μια νέα ευκαιρία ανάπτυξης ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος βασισμένου στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και κυρίως τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια δύσκολων οικονομικών περιόδων για την Ευρώπη, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημείο εισόδου για τις εταιρείες των Αραβικών χωρών στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.
Η Ελλάδα, από την στρατηγική της θέση, μπορεί να προσφέρει στις εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κουβέιτ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και του Ιράν, την τεχνογνωσία της στην επιχειρηματική δραστηριότητα και το πολύ έμπειρο, μορφωμένο και πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό της.
Εκτός από το να είναι σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα παραμένει η ηγετική οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη εδραιώσει ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Επιπλέον, οι Έλληνες επιχειρηματίες στηρίζονται στην παρουσία τους στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.
Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα είναι ο ιδανικός προορισμός για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στήριξης σε 3 ηπείρους: Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Η Ελλάδα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών σε πολλούς τομείς της οικονομίας στους Άραβες επενδυτές όπως:

Στη γεωργία:
Η αγροβιομηχανία θεωρείται ως ένας προνομιούχος τομέας στην Ελλάδα, προσφέροντας πολλά οφέλη στους επιχειρηματίες, με σημαντικές δυνατότητες για νέα επενδυτικά έργα, ειδικά στους τομείς της κτηνοτροφίας, των νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των βιολογικών καλλιεργειών.
Στα τρόφιμα και στα ποτά:

Ο τομέας προσφέρει στους επενδυτές μια πληθώρα ελκυστικών ευκαιριών. Χαρακτηρίζεται από ένα προνομιούχο περιβάλλον με χαμηλό λειτουργικό κόστος και άφθονες πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας.

Επιπλέον, οι ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη δημιουργήσει ένα μακρόπνοο δίκτυο παραγωγής και πωλήσεων που προσφέρει πρόσβαση στις αναδυόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στην ενέργεια και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:
Η απελευθερωμένη αγορά ενέργειας στην Ελλάδα προσφέρει τη δυνατότητα στις εταιρείες των πλούσιων αραβικών χωρών να συμμετέχουν στη μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου.

Όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, η Ελλάδα θα δαπανήσει 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής «καθαρού άνθρακα» (λιγνίτη), ενώ 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Υπάρχουν επίσης σχέδια για μεγάλα έργα υποδομής στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου που αναμένεται να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, σημαντικά έργα από τις μεγάλες και μεσαίες ελληνικές εταιρείες που βρίσκονται στο στάδιο της αναζήτησης αναζητούν πλέον μετοχικούς ή επενδυτικούς εταίρους.

Στον τουρισμό και στην Αγορά Ακινήτων:
Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα και "πρωταθλητή εξαγωγών" της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά (κλίμα, φύση, ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία κλπ) που προσφέρουν ένα παγκοσμίως ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν.
Τα τελευταία χρόνια και προκειμένου να προωθήσει την αγορά ακινήτων της, η Ελλάδα έχει εγκαινιάσει πρόγραμμα άδειας διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν ακίνητα στη χώρα, η ελάχιστη αξία των οποίων είναι € 250.000. Η άδεια είναι μόνιμη και μπορεί να ανανεώνεται κάθε πέντε (5) χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος διατηρεί την κυριότητα του ακινήτου.

Από το έτος 2013, που θεσπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών διαμονής (Golden VISA) με αγορά ακινήτου σε πολίτες τρίτων χωρών, εκδόθηκαν για το συγκεκριμένο λόγο σε επενδυτές από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική 145 άδειες παραμονής.

Η ελληνική αγορά ακίνητων, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τουριστικές υπηρεσίες, προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για ξένους επενδυτές προσφέροντας το πιο ανταγωνιστικό επίπεδο τιμών στην ΕΕ.
Ως ένας από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τουριστική της υποδομή. Άραβες επενδυτές θα βρουν εξαιρετικές ευκαιρίες σε λιμάνια και αναβαθμίσεις μαρίνας, ολοκληρωμένα θέρετρα και οικιστικές κοινότητες.

Στα Logistics:
Όντας, η Ελλάδα, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), είναι ένας στρατηγικός κόμβος για την ανάπτυξη των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, ο τομέας Logistics στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% του ΑΕΠ της, υποστηρίζει έντονα την οικονομική δραστηριότητα μέσα και έξω από τη χώρα και προωθεί τις εξαγωγές της.

Δεδομένου ότι οι θαλάσσιες μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 80% του παγκόσμιου όγκου συναλλαγών, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως πύλης μεταξύ Ανατολής και Δύσης καθιστά εξαιρετικά ελκυστική την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών, ώστε να ωφεληθούν από τις αυξανόμενες εμπορικές ροές Ασίας-Ευρώπης.

Οι ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα παρέχουν επίσης αξιοσημείωτες ευκαιρίες για επενδύσεις.

Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τις πλούσιες αραβικές χώρες του Κόλπου παρατηρούμε ότι:
Η Σαουδική Αραβία υπήρξε για πολύ καιρό μία από τις κορυφαίες αγορές ελληνικών προϊόντων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τα προϊόντα διατροφής ήταν πάντα μια από τις κορυφαίες εξαγωγές της Ελλάδας προς το Βασίλειο.
Οι ροές ξένων άμεσων επενδύσεων (ΑΞΕ) από τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένες. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα κεφαλαίου στη Σ. Αραβία λόγω των πετρελαϊκών εξαγωγών, καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας σε τομείς όπως ο τουρισμός, τα τρόφιμα, τα ποτά και η εφοδιαστική αλυσίδα, μπορούν να προσελκυστούν υψηλότερα ποσά επενδύσεων.
Η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα στη Σαουδική Αραβία είναι επίσης πολύ χαμηλή λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία εδώ και πολλά χρόνια και εκτελούν μεγάλα, πολύπλοκα έργα έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των τοπικών κυβερνήσεων.
Οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των υφιστάμενων εμπορικών, επενδυτικών και γενικών οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς οι ελληνικές και σαουδαραβικές κυβερνήσεις εργάζονται από κοινού σε μια σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece έχει συμμετάσχει και υποστηρίξει τα τελευταία πέντε χρόνια αρκετές δράσεις και ενέργειες με στόχο την ενίσχυση των επενδυτικών και ευρύτερα επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των τριών χωρών του Κόλπου ΗΑΕ, Κατάρ, Κουβέιτ.

Ειδικότερα, από το 2009 μέχρι σήμερα, το τμήμα υποδοχής αιτημάτων έλαβε και διαχειρίστηκε περί τα 110 αιτήματα από επιχειρήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κυρίως στους κλάδους του τουρισμού και της ενέργειας.

Επίσης έχουν υλοποιηθεί συστηματικές ενέργειες matchmaking επενδυτών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα με ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν επενδυτές.

Τα τελευταία 3 χρόνια προετοιμάστηκαν (custommade) παρουσιάσεις ή κατάλογοι ενδεικτικών έργων για προώθηση σε επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στους εξής κλάδους ενδιαφέροντος: τουρισμός και realestate, τρόφιμα και ποτά, ενέργεια.

Έντονη δραστηριότητα αναπτύσσουν στα Η.Α.Ε. άνω των 250 εταιρειών ελληνικών συμφερόντων.
Στον κατασκευαστικό τομέα, υφίσταται έντονος ανταγωνισμός, καθώς οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες διεθνώς, μέσω θυγατρικών τους στα ΗΑΕ διεκδικούν ανάληψη έργων, όχι μόνο στη χώρα αυτή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Πλεονεκτήματα για συνεργασίες/κοινοπραξίες, αποτελούν για τις ελληνικές εταιρείες η τεχνογνωσία, καθώς και το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν.
Σημαντικό είναι επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον του Κατάρ τα τελευταία χρόνια για ελληνικούς τομείς όπως είναι η αγορά ιδιωτικών νησιών, η εξαγορά ξενοδοχείων και εμπορικών κέντρων ή οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών επιχειρήσεων.
Τον Ιούνιο του 2007 το EnterpriseGreeceυπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το QatarInvestmentAuthority.

Οι προοπτικές ενδυνάμωσης των επιχειρηματικών σχέσεων των δυο χωρών έχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης αν λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερα δραστήρια παρουσία του Κατάρ σε γειτονικές χώρες, π.χ. Τουρκία ή σε άλλες ευρωπαϊκές π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι κλάδοι αιχμής σε αυτή την προσπάθεια είναι οι: Τουρισμός και ακίνητα, Ενέργεια, Τρόφιμα και ποτά και Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Κουβέιτ, Αίγυπτος και Ιράν είναι χώρες με τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις εμπορικές και τουριστικές μας συναλλαγές στο μέλλον καθώς βρίσκονται σήμερα σε χαμηλά επίπεδα.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω πως αν το αναπτυξιακό μέλλον της ΕΕ και της Ελλάδος εξαρτάται από την ανάπτυξη των Ευρασιατικών εμπορικών διασυνδέσεων και την ολοκλήρωση του νέου δρόμου του μεταξιού (One Belt and One Road Initiative) ή και των Ευρωαφρικανικών σχέσεων (βλ G20 CompactwithAfrica), τότε το μέλλον αυτό περνά μέσα από τον Αραβικό κόσμο και την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων στις μεταξύ μας σχέσεις.
Η Ελλάδα έχει υλοποιήσει σοβαρά ανοίγματα προς την Ασία και τη Μ. Ανατολή.
Τώρα είναι η σειρά της υπόλοιπης Ευρώπης όπως και των ηγετικών χωρών του Αραβικού κόσμου να αναλάβουν δράση.

Σας ευχαριστώbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn