Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

diaxeirisi idiotikou xreous apotelesmata

equi fund

infogov

2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, άνοιξαν με τις ομιλίες τους σήμερα τις εργασίες του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνέδριου για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας που πραγματοποιείται στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2016 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ο Υφυπουργός στην ομιλία του τόνισε ότι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία και συνδυάζεται με το βασικό στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση, την ανάσχεση της τάσης φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Ο κ. Χαρίτσης περιέγραψε το πλέγμα των σχετικών δράσεων που κινούνται σε τρεις άξονες: (α) την ενίσχυση της νέας, δυναμικής επιχειρηματικότητας, (β) τη στήριξη των νέων ερευνητών και ερευνητριών, (γ) τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων ώστε η ελληνική οικονομία να αλλάξει ρότα», σημείωσε ο Υφυπουργός. «Να μετασχηματιστεί σε μια οικονομία που επενδύει στην έρευνα και την τεχνολογία, που αξιοποιεί το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, τις γνώσεις και δεξιότητες των νέων».

Από το νέο ΕΣΠΑ, τόνισε ο κ. Χαρίτσης, έχουν δεσμευτεί κονδύλια συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον πόροι 0,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί στην ανάθεση συμβάσεων καινοτομίας για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών του.

«Οι πρωτοβουλίες μας δεν εξαντλούνται στο νέο ΕΣΠΑ», υπογράμμισε ο Υφυπουργός. «Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία με συμπληρωματικότητα. Τον ίδιο στρατηγικό προσανατολισμό υπηρετούν ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, καθώς και το υπό σύσταση «Ταμείο Συμμετοχών» (Fund of Funds) για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ διευρύνουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)».

Υπό αυτό το πρίσμα, επισήμανε ο κ. Χαρίτσης, αποφασιστικό βήμα αποτελεί το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (60 δισ.) και την ΕΤΕπ (180 δισ. ευρώ).

Ο κ. Παπαδεράκης τόνισε τη συμβολή των Δημοσίων Συμβάσεων στην οικονομία της χώρας ως ένα στρατηγικό εργαλείο άσκησης πολιτικής, καθώς και την ιδιαίτερη δυναμική τους ιδίως την τρέχουσα χρονική περίοδο που γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση για την ανάταξη του συνόλου της ελληνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Ο Γενικός Γραμματέας στην ομιλία του εστίασε στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, συνειδητοποιούν την δυναμική που προσφέρουν οι Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας, η προώθηση των οποίων έχει επιλεγεί ως ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία τόσο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης όσο και για την δημιουργία μια πιο ανταγωνιστικής οικονομίας ενισχύοντας ταυτόχρονα την ζήτηση για καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες.

Ο κ. Παπαδεράκης ανέφερε επίσης ότι ο δημόσιος τομέας έχει τη δυνατότητα να προσδώσει σημαντική ώθηση στην καινοτομία και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσει θετικές συνέργειες για όλους, δημιουργώντας ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας και ανάπτυξης, με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Έκλεισε λέγοντας ότι μια τέτοια διαδικασία για να είναι επιτυχής, απαιτείται να γίνουν στοχευμένες, εξειδικευμένες και «έξυπνες» παρεμβάσεις σε όλο το περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων με στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων εντός της ελληνικής επικράτειας, έτσι ώστε οι δράσεις που θα υλοποιηθούν να επιφέρουν τα βέλτιστα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Η παραπάνω προσπάθεια θα αποκτήσει ισχυρότερη δυναμική μέσω της υλοποίησης των δράσεων που περιγράφονται στην Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις, της οποίας η εκπόνηση έχει ολοκληρωθεί.

από το Γραφείο Τύπου

Δεύτερο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φιλοξενεί στην Αθήνα το 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2016 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Πειραιώς 211, Ταύρος.

Την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, τις εργασίες του συνεδρίου, θα ανοίξουν ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης (10:00-10:45).

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κωνσταντίνος Φωτάκης, θα απευθύνουν χαιρετισμό την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου (09:00-09:45).

Στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση και υποστήριξη των Δημόσιων Συμβάσεων Καινοτομίας στην Ευρώπη.

Δείτε τον σχετικό σύνδεσμο με το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ: http://eafip.eu/wp-content/uploads/2015/12/eafip-athens-agenda.pdf

Από το Γραφείο Τύπου

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τα Μητρώα Ελεγκτών και Αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αποφάσισε να κάνει δεκτό το πλήθος αιτημάτων παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ). Ως νέα καταληκτική προθεσμία ορίζεται η 27η Οκτωβρίου 2016.

Αντιστοίχως μετατίθεται η έναρξη και η λήξη υποβολής των αιτήσεων εγγραφής για το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) από 7 Νοεμβρίου 2016 μέχρι και 2 Δεκεμβρίου 2016. Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής των ενδιαφερομένων και στα δύο μητρώα.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΕΜΠΕ συμμετέχουν επιστήμονες (οικονομολόγοι, μηχανικοί κτλ) οι οποίοι συγκροτούν τα όργανα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις των Αναπτυξιακών Νόμων. Ο ρόλος τους στις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των επενδύσεων κρίνεται καθοριστικός, όπως μαρτυρά και η απόφαση για σημαντική αύξηση των αποζημιώσεών τους.

Από το Γραφείο Τύπου

Υπογραφή τεσσάρων προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων ένταξης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέγραψε τις τέσσερις πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», είχαν τεθεί σε ολιγοήμερη ανοικτή διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minfin/?p=7395), τα σχόλια της οποίας αξιολογήθηκαν και εν μέρει ενσωματώθηκαν στα τελικά κείμενα.

Οι αποφάσεις προκήρυξης των τεσσάρων καθεστώτων, θα δημοσιευθούν στο ΦΕΚ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα ανοίξει η δυνατότητα για αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Από το Γραφείο Τύπου

Ομιλίες Γ. Σταθάκη – Α. Χαρίτση στο ThessalonikiSummit 2016.

O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχαν ως κεντρικοί ομιλητές κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της 1ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (ThessalonikiSummit 2016) που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Ο κ. Σταθάκης κατά την εισήγησή του επεσήμανε ότι η οικονομία βρίσκεται σε κομβικό σημείο και σε φάση καμπής και ότι το ΑΕΠ εισέρχεται σε ανοδική τροχιά και σύντομα θα αναπτύσσεται με ρυθμό 2,5%-3%.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά βήμα-βήμα το σχέδιο που προέβλεπε η συμφωνία του καλοκαιριού με πρώτο στόχο τη δημοσιονομική σταθεροποίηση που περιλαμβάνει τη δημοσιονομική προσαρμογή με κοινωνική προστασία και την ασφαλιστική και φορολογική μεταρρύθμιση με την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους.

Ο δεύτερος στόχος του προγράμματος αφορά τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο υπουργός ανέφερε ότι τα βήματα που έχουν γίνει για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος περιλαμβάνουν την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την ένταξή τους στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, τη μείωση της εξάρτησής τους από τον ELA και την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Ταυτόχρονα η αποκατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος περνά και μέσα από την εξυγίανση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε δευτερογενής αγορά μετά από διαμόρφωση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο είναι από τα αυστηρότερα που υπάρχουν, καθώς και ένα πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών σε όλες τις κατηγορίες δανείων.

Τελευταίο βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής για την αποκατάσταση του τραπεζικού συστήματος αποτελεί η επερχόμενη νομοθετική παρέμβαση του μηχανισμού εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος σε αντίθεση με το νόμο Δένδια είναι καθολικός, δηλαδή αφορά όλα τα χρέη και όλες τις επιχειρήσεις και αντιμετωπίζει τους πιστωτές ισότιμα, τόσο τις τράπεζες όσο και το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Υπουργός περιέγραψε αναλυτικά τον τρόπο που θα λειτουργεί ο νόμος και υπογράμμισε ότι όλα τα παραπάνω συμβάλλουν ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση μετά τη σταθεροποίηση που ήδη έχει επέλθει βάσει των στόχων που έχουν τεθεί για μείωση των κόκκινων δανείων κατά 40% ως το 2019.

Ο τρίτος στόχος της κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος, αφορά τις θεσμικές αλλαγές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η πρώτη μεταρρύθμιση αφορά τους νόμους για την ίδρυση και αδειοδότηση επιχειρήσεων. Στο νέο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί για τις επιχειρήσεις, η σύσταση θα γίνεται σε μια ημέρα στις υπηρεσίες μιας στάσης των επιμελητηρίων.

Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά τα εργασιακά και θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη αξιολόγηση στη βάση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών. Η τρίτη, εστιάζει στη δημιουργία του Αναπτυξιακού Συμβουλίου και στην ολοκλήρωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης.

Όλα τα παραπάνω, τόνισε ο κ. Σταθάκης, «συνιστούν τη βάση πάνω στην οποία θα ξεδιπλωθεί η αναπτυξιακή στρατηγική που στηρίζεται στην αξιοποίηση του επιστημονικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα και σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Με όλα αυτά αισιοδοξούμε ότι θα πετύχουμε τη δίκαιη ανάπτυξη».

Στην εισήγησή του, ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, παρουσίασε τη στρατηγική του Υπουργείου για τη συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου η ελληνική οικονομία να δεχτεί τις αναγκαίες εκείνες ωθήσεις που θα επιταχύνουν την ανάκαμψη και θα την κατευθύνουν προς ένα νέο πρότυπο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζονται και θα έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2016: (α) το Ταμείο Συμμετοχών (FundofFunds) με αρχικά κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EΙF) και επιπλέον πόρους από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές, και με ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας, (β) το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με πόρους 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, (γ) το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», από το οποίο θα κινητοποιηθούν συνολικά σχεδόν 500 εκατ. ευρώ. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ενεργοποιηθούν ακόμη: (δ) το νέο Ταμείο Υποδομών (νέο JESSICA) που θα κινηθεί στους άξονες του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της αστικής ανάπτυξης και (ε) το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων.

Πέρα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ο Υφυπουργός στάθηκε στην αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ και τις συμφωνίες ύψους 645 εκατ. ευρώ, με τα οποία μοχλεύονται 1,4 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση τριών σημαντικών αναπτυξιακών έργων -της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, της ενεργειακής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου μέσω υποβρύχιου καλωδίου, καθώς και της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου σε περιοχές της Βόρειας και Στερεάς Ελλάδας- συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,4 δισ. θα προέλθουν από κεφάλαια της ΕΤΕπ. Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ακόμη την προσέλκυση 11 μέχρι στιγμής ιδιωτικών επενδύσεων, συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, οι δύο εκ των οποίων αφορούν τον τομέα της βιομηχανίας.

«Οι επενδυτές και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δείχνουν πλέον εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα στο υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της», επισήμανε ο Υφυπουργός. Τόνισε, τέλος, τη σημασία που αποδίδει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στη δημόσια διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς.

Από το Γραφείο Τύπου

ΑΤΥΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο περιθώριο της 1ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2016) στην οποία συμμετέχει, δήλωσε στην ΕΡΤ3 τα ακόλουθα:

«Ο νόμος του κ. Δένδια ίσχυσε και είχε μηδενική αποτελεσματικότητα. Μόλις επτά επιχειρήσεις προσέφυγαν σε αυτόν.

Ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που ετοιμάζουμε, είναι ένας νόμος πολύ μεγάλης κλίμακας.

Πρώτον, αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων. Δεύτερον συνδυάζει τα χρέη όλων των πιστωτών και δεν προσφέρει άλλα κίνητρα. Τρίτον, έχει αξιόπιστο μηχανισμό ελέγχου της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, το οποίο είναι το κρίσιμο σημείο και φυσικά είναι μια διαδικασία η οποία έχει δικαστική επικύρωση, ακριβώς για να είναι 100% αξιόπιστη.»

Πρακτικά υποεπιτροπής απομείωσης χρέους.

Επισυνάπτονται τα πρακτικά από τη χθεσινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής, με θέμα "Το χρέος και η απομείωσή του", της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Κλικ εδώ.

Παρουσίαση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κλικ εδώ για τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Η επιτυχία και οι καινοτομίες του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» παρουσιάστηκαν σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου, στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι συναρμόδιοι υπουργοί  τόνισαν ότι για πρώτη φορά καλύφθηκαν όλες οι αιτήσεις τόσο των οικογενειών με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας όσο και των  οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ.  Συνολικά, την φετινή χρονιά, τοποθετήθηκαν σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς 91.850 παιδιά, δηλαδή περίπου 12.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με πέρυσι, σημειωτέον ότι  ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις (16.550) που έγιναν στη δεύτερη κατανομή, την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Για την κάλυψη της δράσης δόθηκαν 195 εκατ. ευρώ, 20 εκατ. περισσότερα από πέρυσι και από κάθε άλλη φορά.

Οι υπουργοί επεσήμαναν ότι με το νέο σύστημα  εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των δομών με την έγκαιρη καταβολή των τροφείων σε μηνιαία βάση, καθώς και η διατήρηση των θέσεων εργασίας έως το τέλος του προγράμματος. Τόνισαν δε, ότι για πρώτη φορά έγινε καταγραφή των ελλείψεων σε δομές, καθώς δεν υπάρχουν σε όλες τις πόλεις παιδικοί σταθμοί και κυρίως ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ. «Εμείς, θα εξαντλήσουμε όλες  τις δυνατότητες που υπάρχουν, προκειμένου  να γίνουν δομές», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής.  

Ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, υπογράμμισε τη σημασία του κοινωνικού σκέλους του νέου ΕΣΠΑ, πλάι στο αναπτυξιακό και παρουσίασε το ριζικό ανασχεδιασμό της δράσης για τους παιδικούς σταθμούς, που είχε ως αποτέλεσμα (α) να απλοποιηθούν δραστικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να καταβάλλονται τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς σε μηνιαία βάση, (β) να δοθούν voucher σε όλες οι οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, (γ) να διατεθούν περισσότερα χρήματα και περισσότερες θέσεις από κάθε άλλη χρονιά λειτουργίας του προγράμματος. Η συνολική δαπάνη ξεπερνά τα 195 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από το ΕΣΠΑ, από εθνικούς πόρους, καθώς και από μέρος των εσόδων από το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.  Ο κ. Χαρίτσης προανήγγειλε τη σύσταση ειδικού ταμείου για τη δημιουργία νέων θέσεων φιλοξενίας, κυρίως βρεφών και παιδιών με ειδικές ανάγκες σε δημοτικές δομές.

«Η Κυβέρνηση δείχνει ότι μπορεί να εκσυγχρονίσει ένα παλιό σύστημα», δήλωσε η Αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Ο υφυπουργός ΕΣΔΑ Γιάννης Μπαλάφας, ανέφερε «το πρόγραμμα πέτυχε παρά τους αρχικούς φόβους. Ευτυχώς για τα παιδιά, για την παιδική προστασία, για τους γονείς, δεν επαληθεύτηκαν οι κλασικοί, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν αναφέρομαι στην αίθουσα αυτή, επαγγελματίες καταστροφολόγοι».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,  Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι «όταν συνεργάζονται οι βαθμίδες του κράτους και της κεντρικής κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης, τότε κάτι καλό συμβαίνει για τον ίδιο τον πολίτη. Οφείλω να πω ότι τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Υπ’ αυτή την έννοια εδώ πρέπει να πάρουμε ως δείγμα γραφής τη συνεργασία αυτή και για άλλα ζητήματα».

από τα Γραφεία Τύπου

               

Συνέντευξη Υπουργού Γ. Σταθάκη στον Real FM.

Για ενημέρωση και προβολή, προωθείται η σημερινή συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας στον Νίκο Χατζηνικολάου | Real FM.


 Κλικ για το ηχητικό αρχείο http://www.real.gr/audiofiles/544126.mp3

Από το Γραφείο Τύπου

Κοινή συνέντευξη Τύπου της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σίας Αναγνωστοπούλου και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση, για τις δράσεις ΕΣΠΑ που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Κλικ εδώ για να δείτε την συνέντευξη.

Χθες Τρίτη 11 Οκτωβρίου, 2016, δόθηκε κοινή συνέντευξη Τύπου στο ΥΠΠΕΘ με θέμα τον «Νέο χαρακτήρα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση». Στη συνέντευξη Τύπου εκτός από την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου και τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξη Χαρίτση, αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ, συμμετείχε και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, Γιώργος Ιωαννίδης.

Στην εισήγησή της η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σία Αναγνωστοπούλου υπογράμμισε πως αλλάζει ριζικά η πολιτική αξιοποίησης των κονδυλίων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου Παιδείας, σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν το 2015.

Σκοπός πλέον είναι τα κονδύλια τα οποία ενίσχυαν το ανθρώπινο δυναμικό στα ΑΕΙ να πηγαίνουν στους νέους επιστήμονες που δεν έχουν απαραίτητα μόνιμη σχέση με τα ΑΕΙ αλλά όλα τα τυπικά προσόντα για να ενταχθούν σε αυτά. Με βάση τις δυνατότητες που μας δίνει η ένταξη χρηματοδοτήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο έχει ως εστίαση το ανθρώπινο δυναμικό, έγινε νέος σχεδιασμός, ώστε να αλλάξουν οι ομάδες των ανθρώπων που ενισχύονται.

«Τώρα με την εφαρμοζόμενη πολιτική, ενισχύονται όσοι ήταν εκτός των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ χωρίς μόνιμη σχέση διδασκαλίας μέχρι τώρα. Ενισχύονται νέοι άνθρωποι με προσόντα, ώστε να αποκτήσουν και διδακτική εμπειρία και να παράξουν ερευνητικό έργο, ώστε να σταματήσει η φυγή εγκεφάλων προς το εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν όλη την ευθύνη σχεδιασμού του διδακτικού έργου που θα κάνουν και να ηγηθούν μικρών ομάδων έρευνας και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί», τόνισε η κ. Αναγνωστοπούλου.

«Πέραν του ηλικιακού ζητήματος δίνεται έμφαση στα χαμηλά εισοδήματα και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με τις υποτροφίες κοινωνικού χαρακτήρα για φοιτητές/ριες. Δίνεται έμφαση στην πραγματική καινοτομία που παράγεται στα ΑΕΙ με διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του χώρου και του έργου το οποίο παράγεται. Όλα τα κονδύλια διανέμονται διαφανώς χωρίς παρεμβάσεις οιουδήποτε τύπου», κατέληξε χαρακτηριστικά η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στη δική του εισήγηση, ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στη συντονισμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με σκοπό την ανάσχεση της τάσης φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, μέσα από (α) τη στήριξη της νέας δυναμικής επιχειρηματικότητας, (β) τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα, (γ) την ενίσχυση των νέων ερευνητριών και ερευνητών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Ειδικότερα, ο Υφυπουργός παρουσίασε το πλέγμα δράσεων του νέου ΕΣΠΑ, τόσο από το αναπτυξιακό όσο και από το κοινωνικό του σκέλος, που υποστηρίζουν την Ανώτατη Εκπαίδευση. Υπογράμμισε, από τη μια, τη στήριξη προπτυχιακών φοιτητών/ριών με κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τη δημιουργία δομών κοινωνικής μέριμνας στα ΑΕΙ, και, από την άλλη, την ενίσχυση των νέων ερευνητριών και ερευνητών με ακαδημαϊκά κριτήρια. «Χάρη στο σχεδιασμό που κάναμε, ο αριθμός των νέων ερευνητριών και ερευνητών που θα ενισχυθούν αυξάνεται σημαντικά τη νέα περίοδο, με τις αμοιβές τους να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης.

«Συνολικά θα κατευθυνθούν 330 εκατ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ στην Ανώτατη Εκπαίδευση και 1 δισ. ευρώ στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Επιδιώκουμε να στηρίξουμε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στους υψηλά καταρτισμένους νέους ανθρώπους, το πιο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της χώρας. Παρότι έχουν συκοφαντηθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχουν μείνει όρθια. Αποτελεί καθήκον και απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας να τα ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε συνολικά τη δημόσια Παιδεία», έκλεισε την παρέμβασή του ο Υφυπουργός.

από τα Γραφεία Τύπου

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.30, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, ο Υφυπουργός ΕΣΔΑ, Γιάννης Μπαλάφας και ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και την χορήγηση πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (vouchers) για την συμμετοχή των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Σταδίου 27 & Δραγατσανίου 2, 3ος όροφος (Αίθουσα 301).

από τα Γραφεία Τύπου

Η Θ. Τζάκρη ζητεί παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Θεοδώρα Τζάκρη απηύθυνε πρόσκληση στους εκπροσώπους του κλάδου να επενδύσουν στην παραγωγή φαρμάκων στη χώρα μας.

Στην πρόσκληση της Υφυπουργού, ανταποκρίθηκαν οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ μεταξύ των οποίων ήταν οι: Abbvie, AstraZeneca, Bayer, Boehringer, BMS, GSK, Genecis, Menarini, MSD, Novartis, PharmaserveLilly, Pfizer, Sanofi, Specifar.

Σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας συζητήθηκαν εκτεταμένα τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος του φαρμάκου, ενώ διερευνήθηκαν οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και συσκευασίας φαρμάκων.

Η κα Τζάκρη τόνισε ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Για πρώτη φορά έχει υιοθετηθεί ένα πλήρες στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας. Το Σχέδιο Δράσης που εκπονήθηκε αποτελεί το βασικό – ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Στόχος του Σχεδίου, όπως ανέφερε η κα Τζάκρη, είναι η αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και η ανάδειξη των προοπτικών που διανοίγονται για τον κλάδο μέσω μιας σειράς δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του κλάδου, προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Η Υφυπουργός, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, σημείωσε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, όχι με τη στενή έννοια της προστασίας της εγχώριας παραγωγής, αλλά και με τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της υφιστάμενης δραστηριότητας εντός ενός νέου, φιλόξενου περιβάλλοντος για μελλοντικές επενδύσεις.

Κατά τη συνάντηση, η κα Τζάκρη παρέθεσε την εικόνα της φαρμακευτικής δαπάνης από το 1990 μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι δαπανήθηκαν για την αγορά φαρμάκων 85 δισ. ευρώ, ενώ σημείωσε πως το 80% των φαρμακευτικών πωλήσεων αντιστοιχεί σε εισαγόμενα σκευάσματα και ότι μικρό κομμάτι παραγωγής υποστηρίζεται από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτό είναι που πρέπει να αντιστραφεί

Στη συνέχεια, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου αναπτυξιακού νόμου που τίθεται σε ισχύ στις 12 Οκτωβρίου, καθώς επίσης και τα επενδυτικά προγράμματα των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Παιδείας και Υγείας.

Επίσης η κα Τζάκρη επισήμανε ότι αποτελεί χρυσή ευκαιρία για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στα νέα προγράμματα και να επενδύσουν στις υπάρχουσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε συνεργασία με τις εγχώριες φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ενώ τόνισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας: Το υψηλής αξίας ανθρώπινο δυναμικό, τις μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εγχωρίων και των διεθνών επιχειρήσεων και την ύπαρξη και λειτουργία των υφισταμένων υποδομών μεταξύ των οποίων και τα 26 εργοστάσια ανά την επικράτεια.

Η κα Τζάκρη, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα στρατηγικών συνεργειών πρότεινε τη συμμετοχή εκπροσώπων εταιριών μελών του ΣΦΕΕ στις Ομάδες Εργασίας, για την εξειδίκευση των προτεινόμενων δράσεων της μελέτης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου και των εταιριών μελών που παραβρέθηκαν, σημείωσαν τη συνέργεια που αναδεικνύεται από τη στενή συνεργασία ελληνικών με διεθνών εταιριών στη χώρα μας, διαμορφώνοντας μία ενιαία και ισχυρή βιομηχανία.

Η εμπιστοσύνη των διεθνών εταιριών στην τοπική παραγωγή επιβεβαιώνεται και από το ότι το 29% του όγκου των φαρμάκων που διατίθενται σήμερα στα φαρμακεία είναι προϊόντα διεθνών εταιριών που έχουν την παραγωγή ή και τη συσκευασία τους στη χώρα μας, ποσοστό που αναγνωρίστηκε και από τις δύο πλευρές πως μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με τα κατάλληλα κίνητρα και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα καίρια θέματα στο χώρο του φαρμάκου σε ότι αφορά την ραγδαία, και φέτος, αύξηση των αυτόματων επιστροφών (clawback), τις χαμηλές τιμές των φαρμάκων, αλλά και την καθυστέρηση των πληρωμών των συσσωρευμένων οφειλών του κράτους προς τις εταιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ αναφέρθηκαν στις πρακτικές και άμεσες λύσεις που έχουν προτείνει για την επίλυση και εξομάλυνση των συγκεκριμένων ζητημάτων, η αντιμετώπιση των οποίων θα συμβάλει ταυτόχρονα και στη δημιουργία γόνιμου εδάφους για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Ενημέρωση Ειδικής Επιτροπής για τις Διατλαντικές Εμπορικές Συμφωνίες.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, είχε σήμερα την ευκαιρία να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τη συμφωνία CETA την Ειδική Επιτροπή της Βουλής για το Περιεχόμενο και τις Διαδικασίες Σύναψης των Διατλαντικών Εμπορικών Συμφωνιών. Όπως εξήγησε, η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, πέτυχε:

 1. Να υπάρξει νομικά δεσμευτική ερμηνευτική δήλωση ΕΕ-Καναδά με την οποία διασφαλίζονται:
 • η προστασία των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών καθώς και το δικαίωμα επανεθνικοποίησης ιδιωτικοποιημένων σχετικών επιχειρήσεων (π.χ. υπηρεσίες ύδρευσης)
 • η διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος
 • η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σύμφωνα και με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
  • η αντικατάσταση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) με ένα Διεθνές Δικαστικό Σύστημα (ICS), που θα αποτελείται από μόνιμους, σταθερά αμειβόμενους δικαστές (κάτι που διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους) και θα περιλαμβάνει Εφετικό Δικαστήριο
 1. Να θεωρηθεί η Συμφωνία ως «συμφωνία μεικτής αρμοδιότητας», κάτι που προϋποθέτει την έγκριση όχι μόνο από τα κοινοτικά όργανα αλλά και από τα εθνικά κοινοβούλια.
 2. Η διαδικασία προσωρινής εφαρμογής της Συμφωνίας, που θα ξεκινήσει εφόσον αυτή εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, να περιλαμβάνει μόνο το κομμάτι του εμπορίου και των δημοσίων προμηθειών και όχι τις μεταφορές και το επίμαχο θέμα της επίλυσης των διαφορών ανάμεσα σε ιδιώτες και κράτος

Όσον αφορά, τέλος, την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων, ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι κατόπιν πολύμηνων διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση κατάφερε να αμβλυνθούν οι αρχικές ανεπαρκείς προβλέψεις και σε πρόσφατη συνάντησή του με την Επίτροπο Μάλστρομ στην Μπρατισλάβα, εξασφάλισε δήλωση, με την οποία η Επιτροπή δεσμεύεται εντός 5ετίας να κάνει χρήση των απαραίτητων μηχανισμών, ώστε όλες οι ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της φέτας, να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στον Καναδά.

από το Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Με θέμα: «Νέος χαρακτήρας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση»

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου και ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 16:00, θα παραχωρήσουν από κοινού συνέντευξη Τύπου για τις δράσεις ΕΣΠΑ που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η συνέντευξη Τύπου θα φιλοξενηθεί στο ισόγειο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) στην αίθουσα «Έλλη Παππά» (101).

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την Ανώτατη Εκπαίδευση που θα υλοποιηθούν από κοινού από τα δύο Υπουργεία στοχεύουν:

 • στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στους νέους επιστήμονες
 • στην αναβάθμιση της ποιότητας των ερευνητικών προγραμμάτων
 • σε υποτροφίες κοινωνικού χαρακτήρα για φοιτητές/ριες
 • στην ενίσχυση δομών κοινωνικής μέριμνας για φοιτητές/ριες
 • στη σύνδεση των ΑΕΙ με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Aπό τα Γραφεία Τύπου

Θωρακίζουμε τους Δήμους διοικητικά και οικονομικά για να υλοποιήσουν σημαντικά τοπικά έργα στη νέα περίοδο.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης παρέστη σήμερα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Παρέστησαν ακόμη η Ειδική Γραμματέας του Υπουργείο, αρμόδια για τα προγράμματα Περιβάλλοντος, Υποδομών και Επιχειρηματικότητας Ευγενία Φωτονιάτα, ο πρόεδρος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Παναγιώτης Πάντος και ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης.

Στην εισήγησή του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε την έμπρακτη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τους Δήμους της χώρας, τόσο χρηματοδοτικά όσο και ως προς την τεχνική και διαχειριστική τους επάρκεια, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν σημαντικά τοπικά έργα κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. «Βασική πολιτική μας επιλογή αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων τοπικού χαρακτήρα, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Γι’ αυτό και επιλέγουμε να θωρακίσουμε τους δήμους – ειδικά εκείνους των ορεινών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών – με όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέσα και χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς διαθέσιμους πόρους και να υλοποιήσουν έργα με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό, οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης.

Σε σχέση με τη χρηματοδότηση, ο Υφυπουργός τόνισε ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο οι Δήμοι θα κληθούν ως τελικοί δικαιούχοι να διαχειριστούν έργα συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από κάθε προηγούμενη φορά. Για έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών, έχουν ήδη προκηρυχθεί προσκλήσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους, ενώ το επόμενο διάστημα θα εκδοθούν επιπλέον προσκλήσεις ύψους 720 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα περιφερειακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε την ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα στα δυο επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης: «Το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιος εντέλει θα διαχειριστεί τα κονδύλια, αλλά να υλοποιηθούν έργα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις προτεραιότητες ενός συνεκτικού περιφερειακού σχεδιασμού».

Ο Υφυπουργός στάθηκε στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο προϋπολογισμός του οποίου αυξήθηκε ήδη φέτος και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο για το 2017, στο 1 δισ. ευρώ. Οι Δήμοι θα μπορούν να αξιοποιούν αυτούς του πόρους προκειμένου να υλοποιήσουν έργα ωφέλιμα που ωστόσο δεν θα ήταν επιλέξιμα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν συνεργάτες του Υπουργείου Οικονομίας, της ΜΟΔ, της ΕΕΤΑΑ και του ΤΠΔ και η οποία διερευνά τη σύσταση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τους Δήμους, καθώς και την προτυποποίηση μελετών για έργα που θα υλοποιούν οι Δήμοι. Αναφέρθηκε δε στο πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήδη υλοποιεί το ΤΠΔ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ΤΠΔ για τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, για την επιχορήγηση μελετών που θα αφορούν την ωρίμανση έργων ΟΤΑ με περιορισμένες διοικητικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες.

Μεγάλο βάρος έδωσε ο Υφυπουργός στην Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε για την ενίσχυση των Δήμων οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ. Ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα αυτών των φορέων, το Υπουργείο παρέχει πια ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης με ήδη απτά αποτελέσματα στην κατεύθυνση της ισότιμης συμμετοχής των αδύναμων Δήμων (μικρών, ορεινών, νησιωτικών και απομακρυσμένων) σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, με βασικό κριτήριο τη στρατηγική σημασία και σκοπιμότητα των έργων.

«Διαφοροποιούμαστε πλήρως από τη λογική της κατ’ αποκοπή τεχνικής βοήθειας που λειτουργούσε έως τώρα ‘πυροσβεστικά’ και δεν συντελούσε στην απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην υλοποίηση των έργων από τους τελικούς δικαιούχους. Οι πρωτοβουλίες μας αποδεικνύουν στην πράξη τη βούλησή μας να αναβαθμίσουμε το ρόλο των Δήμων και να τους αντιμετωπίσουμε πλέον ως στρατηγικούς εταίρους στον εθνικό, αλλά και στον περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης.

από το Γραφείο Τύπου

Νέος χαρακτήρας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου και ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 13:00, θα παραχωρήσουν από κοινού συνέντευξη Τύπου για τις δράσεις ΕΣΠΑ που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η συνέντευξη Τύπου θα φιλοξενηθεί στο ισόγειο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) στην αίθουσα «Έλλη Παππά» (101).

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την Ανώτατη Εκπαίδευση που θα υλοποιηθούν από κοινού από τα δύο Υπουργεία στοχεύουν:

 • στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στους νέους επιστήμονες
 • στην αναβάθμιση της ποιότητας των ερευνητικών προγραμμάτων
 • σε υποτροφίες κοινωνικού χαρακτήρα για φοιτητές/ριες
 • στην ενίσχυση δομών κοινωνικής μέριμνας για φοιτητές/ριες
 • στη σύνδεση των ΑΕΙ με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

από τα Γραφεία Τύπου

Χαιρετισμός ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Π. Κορκολή στην συνάντηση εργασίας στο ΤΕΕ

Σήμερα Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ), Παναγιώτης Κορκολής, απεύθυνε χαιρετισμό στο workshop που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τίτλο “Financial Instruments for the Greek Market”, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ στην Αθήνα.

Ο ΓΓΔΕ αναφέρθηκε στη συνολική στρατηγική της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, που έχει αναπτυχθεί για πρώτη φορά από την παρούσα κυβέρνηση, ώστε αυτά να λειτουργούν επικουρικά στην στρατηγική κατεύθυνση της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και εξήγησε με ποιους τρόπους η χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Κορκολής αναφερόμενος στις πρωτιές που πέτυχε η χώρα μας τόνισε ότι οι συντονισμένες προσπάθειες μπορούν να έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ανέδειξε το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν πρώτη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επισήμανε ότι η τάχιστη και καλά σχεδιασμένη ενεργοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση και έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ), θα συμβάλλει στην ενεργοποίηση   προσκλήσεων άνω του 50 % των επιχειρησιακών προγραμμάτων εντός του 2016.

Επισήμανε ότι θα διατεθούν 6,75 δις. ευρώ εντός του 2016 στην πραγματική οικονομία μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Σε ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τεχνικό κλάδο έγινε αναλυτική περιγραφή των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών δράσεων/χρηματοδοτήσεων:

1)         Στον τομέα των υποδομών/μεταφορών έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις ύψους 1 δισ. ευρώ.

2)         Στις 13 περιφέρειες για έργα υποδομών έχουν προκηρυχθεί προσκλήσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ

3)         Στον τομέα του περιβάλλοντος έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2016 θα φτάσουν το 1 δισ. ευρώ.

4)         Μέχρι τον Νοέμβρη του 2016 θα υπογραφεί η συμφωνία χρηματοδότησης για το νέο εξοικονομώ κατ’ οίκον (250 εκ €) που με την κατάλληλη μόχλευση θα προσεγγίσει τα 500 εκ €.

5)         Ενεργοποιείται Νέο Ταμείο Υποδομών έργων ΣΔΙΤ, ως διάδοχο σχήμα του Jessica.

Στον πεδίο της ενεργοποίησης πρόσθετων πόρων από διεθνείς οργανισμούς (EIB, EBRD κ.α.) ο κ. Κορκολής ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι 6η στην απορρόφηση του «Σχεδίου Γιούκερ», ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε υπάρχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) απευθείας προνομιακής δανειοδότησης για την κατασκευής τριών μεγάλων έργων υποδομής ύψους 1,4 δισ. ευρώ (ΜΕΤΡΟ Αθήνας, ενεργειακή διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, επέκταση φυσικού αερίου στην Βόρεια Ελλάδα). Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η συνεργασία με την ΕΤΕπ στην ενεργοποίηση του Ταμείου Έρευνας και Καινοτομίας (50 εκατ. εθνικό ΠΔΕ,150 εκατ. ευρώ ΕΤΕπ).

Αναφορικά με το σκέλος της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημείωσε ότι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds), θα ενεργοποιηθούν εντός του 2016, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί το Ταμείο Μικροπιστώσεων. Αναλυτικότερα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα μοχλευτούν συνολικά πόροι 1δισ. ευρώ ενώ μέσω του Ταμείου Συμμετοχών 300 εκατ. ευρώ.

από το Γραφείο Τύπου

Η Enterprise Greece με 26 ξένους διπλωμάτες στη Χίο στο πλαίσιο του Προγράμματος “Synergassia”.

Η EnterpriseGreece και ο Δήμος Χίου προωθούν την επιχειρηματική εξωστρέφεια του νησιού.

Η EnterpriseGreeceκαι ο Δήμος Χίου, αποσκοπώντας στην τόνωση της εξωστρέφειας του νησιού, στην προβολή των επενδυτικών του ευκαιριών αλλά και των προϊόντων και υπηρεσιών του με εξαγωγικό προσανατολισμό, συνδιοργανώνουν επιχειρηματική επίσκεψη 26 ξένων Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων στη Χίο, από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου με τη συνδρομή του Επιμελητηρίου Χίου.

Η επιχειρηματική επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Synergassia, που υλοποιεί η EnterpriseGreeceσε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας. Στόχος του προγράμματος είναι η προβολή της Ελλάδας, των Περιφερειών και των Δήμων της στην παγκόσμια αγορά, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών οικονομιών και η προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, με κριτήριο την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών και την αξιοποίηση των τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει τη διοργάνωση ημερίδας - παρουσίασης του επιχειρηματικού προφίλ του νησιού με έμφαση στον τουρισμό και στον αγροδιατροφικό τομέα, κατ’ ιδίαν συναντήσεις εξωστρεφών επιχειρήσεων με τους διπλωμάτες, σεμινάριο για τις ΜμΕ του νησιού με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες», με σκοπό την επέκταση της εξαγωγικής βάσης του Δήμου, καθώς και επισκέψεις σε πρότυπες βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

Θα γίνουν 100 κατ’ ιδίαν προγραμματισμένες συναντήσεις (Β2Β) των εξωστρεφών επιχειρήσεων του νησιού με τους Οικονομικούς και Εμπορικούς Ακολούθους, κατά τη διάρκεια των οποίων θα διερευνηθούν οι δυνατότητες σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών με εταιρείες των χωρών τους.

Η διπλωματική αποστολή αποτελείται από εκπροσώπους ξένων Πρεσβειών από την Πολωνία, την Ιορδανία, το Ουζμπεκιστάν, την Ιρλανδία, την Αργεντινή, την Τυνησία, τις ΗΠΑ, την Κύπρο, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Νότια Αφρική, την Κίνα, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, το Μαρόκο, την Αίγυπτο, το Καζακστάν, την Κροατία, τη Σλοβακία, τον Καναδά, τη Σλοβενία, το Περού, την Ουγγαρία και την Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της EnterpriseGreece, κ. Χρήστος Στάικος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής του Οργανισμού για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ, αναλάβαμε πρωτοβουλία και φέρνουμε σε επαφή  26 ξένους διπλωμάτες με τοπικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αναδειχθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες και οι εξαγωγικές δυνατότητες του νησιού. Θεωρούμε ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Χίου, καθώς αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι το προσφυγικό ζήτημα δεν τις έχει αφήσει ανεπηρέαστες, για αυτό και παραμένουμε αρωγοί στις προσπάθειές τους, για να καταστούν περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές.»

Δήλωση Δημάρχου Χίου, κ. Μανώλη Βουρνού: «Αυτή η διοργάνωση είναι μια καλή ευκαιρία για τους εμπορικούς ακολούθους σημαντικών πρεσβειών να γνωρίσουν από κοντά μας τον τόπο μας, τους ανθρώπους και τις δυνατότητες που ανοίγονται. Χρειαζόμαστε εργαλεία για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και του εμπορίου στο νησί. Χρειαζόμαστε περισσότερη εξωστρέφεια και περισσότερες εξαγωγές.»

Δήλωση Προέδρου Επιμελητηρίου Χίου, κ. Γ. Γεωργούλη: «Το επιμελητήριο Χίου μαζί με το EnterpriseGreece και τον Δήμο Χίου υλοποιούν τη συγκεκριμένη δράση με στόχο να ενισχύσουν την εξωστρέφεια του τοπικού επιχειρηματικού ιστού. Την σκυτάλη τώρα παίρνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις που καλούνται να αξιοποιήσουν την ευκαιρία.»

 

Enterprise Greece

Η Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ιδανικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

 

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες:

ENTERPRISEGREECE | Διεύθυνση Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ – 210 3355747, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ετήσιες Σύνοδοι WorldBankGroup-WBGκαι ΔΝΤ.

Ο Γενικός Γραμματέας Ηλίας Ξανθάκος, θα εκπροσωπήσει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στις «Ετήσιες Συνόδους του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (IBRD, IFC, IDA, MIGA και ICSID) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 2016» που θα πραγματοποιηθούν στην Ουάσιγκτον, στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2016.

Την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016, θα λάβει χώρα η ολομέλεια των Ετήσιων Συνόδων του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, ενώ το Σάββατο, 8 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η 94η Συνάντηση της Επιτροπής Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας (Μικτή Υπουργική Επιτροπή των Συμβουλίων Διοικητών της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επί των Μεταβιβάσεων Πόρων προς τις Αναπτυσσόμενες Χώρες).

Την Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016, ο κ. Ξανθάκος θα συναντηθεί με τον Πατρίτσιο Παγκάνο, Εκτελεστικό Διευθυντή του WBG, για την ομάδα χωρών στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τους υπεύθυνους της IBRD και του IFC για την Ευρώπη: Αρούπ Μπανέρτζι, Διευθυντή της IBRD για την Ευρώπη, Στέφανι Μίλερ, Διευθύντρια του IFCγια την Ευρώπη,Ντιρκ Ράινερμαν, Υπεύθυνο Προγραμμάτων για τη Νότια Ευρώπη και Αντρέα Ένγκελ, Υψηλή Αξιωματούχο του IFC για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Από το Γραφείο Τύπουbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn