espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

«Ενέργεια και Εξορύξεις» και «ΤΠΕ, Logistics, Ναυτιλία & λοιπές υπηρεσίες» οι τελευταίες ημερίδες του Υπουργείου, στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 (ΕΑΣ2021)

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ημερίδων που διοργάνωσε και πραγματοποίησε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία και με άλλα υπουργεία, στα πλαίσια διαβούλευσης και ολοκλήρωσης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 (ΕΑΣ2021).

Στην τέταρτη ημερίδα «Ενέργεια και Εξορύξεις» που έγινε τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου συμμετείχαν πάνω από 35 εκπρόσωποι των θεσμικών εταίρων και των επιμέρους κλαδικών φορέων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αξιόλογη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πολλές πλευρές της αναπτυξιακής πολιτικής, ειδικότερα δε, της ενεργειακής και εξορυκτικής πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, καταγράφηκε αφενός, η γενική συναίνεση για την σημασία των κλάδων ενέργειας και εξόρυξης, ως προς τη συμμετοχή τους στην απασχόληση και στο ΑΕΠ, ιδιαίτερα στις τοπικές οικονομίες, αλλά και η αναγκαιότητα μιας προσεκτικά σχεδιασμένης μακροχρόνιας πολιτικής με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και επάρκεια.

Τονίσθηκε ειδικότερα, η ανάγκη περαιτέρω επιτάχυνσης σειράς μέτρων ως προς την ανάπτυξη υποδομών, τις αδειοδοτήσεις, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απόδοση δικαιοσύνης, τον χωροταξικό σχεδιασμό χωρίς αναίτιους αποκλεισμούς, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου κ.α.

Επίσης επισημάνθηκε η ανάγκη για ακόμη καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπουργείων, ώστε να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις-αποκλίσεις στις ασκούμενες πολιτικές όπως για παράδειγμα στα ζητήματα των αδειοδοτήσεων, ενώ ζητήθηκε η ανάπτυξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού διασυνδέσεων και συνεργειών με λοιπούς τομείς όπως η μεταποίηση και η άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό. Τέλος, ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης με απεύθυνση στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου και του παραγωγικού τους πυρήνα.

Στην πέμπτη και τελευταία από τις ημερίδες, με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες», που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και λόγω αυξημένης συμμετοχής, στους επιμέρους τομείς των ναυτιλιακών υπηρεσιών, των εφοδιαστικών αλυσίδων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την κεντρική αναπτυξιακή σημασία τους. Επισημάνθηκε δε, ότι σειρά επιμέρους εθνικών σχεδιασμών (στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, στρατηγική λιμένων κτλ,) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και θα ολοκληρωθούν εντός του προσεχούς έτους.

Στην ημερίδα σημειώθηκε επίσης, η ανάγκη περαιτέρω ψηφιοποίησης και ενίσχυσης και διασύνδεσης των σχετικών υποδομών, τόσο στον κρατικό, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα μάλιστα, στους τομείς της ναυτιλίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ ζητήθηκε η επαναχάραξη του εθνικού λιμενικού συστήματος και η άμεση ενεργοποίηση του καθεστώτος των συστάδων στον αναπτυξιακό νόμο.

Επιμέρους, καταγράφηκε η ανάγκη προόδου στην λεγομένη 3η βιομηχανική επανάσταση, ώστε να επιταχυνθεί η βραδυπορούσα πορεία προς την 4η βιομηχανική επανάσταση (διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων κτλ.) η οποία βρίσκεται σε στενή σχέση με τους παραπάνω τομείς υπηρεσιών και η πρόοδος τους σχετίζεται άμεσα με αυτήν.

Επιπλέον, εκτιμήθηκε η ανάγκη αναβάθμισης της ασφάλειας, της ταχύτητας και του εύρους των ΤΠΕ δικτύων, ενώ ζητήθηκε η μεγαλύτερη δυνατή έμφαση στην νησιωτικότητα, ώστε να ξεπεραστούν εγγενή μειονεκτήματα των νησιών σε μεταφορές, ΤΠΕ, συγκοινωνίες κτλ.

Τέλος, τονίσθηκε η ανάγκη αύξησης και βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους παραπάνω τομείς, η ανάγκη αντιμετώπισης του κατακερματισμού, του γερασμένου στόλου και της χαμηλής ψηφιοποίησης των μεταφορών και ζητήθηκε η παροχή κινήτρων για συστάδες-συνεταιρισμούς, καθώς και η περαιτέρω διασύνδεση λιμένων, οδών και ιδίως σιδηροδρομικών δικτύων.

Όλες οι ημερίδες που διοργανώθηκαν παρουσίασαν αξιόλογη συμμετοχή, τόσο από τους θεσμικούς εταίρους όσο και από τους επιμέρους φορείς, οι οποίοι στο σύνολό τους εξέφρασαν μια γενική συναίνεση στα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ΕΑΣ 2021 την εξωστρέφεια, την Έρευνα και Ανάπτυξη, την καινοτομία και την υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Από το Γραφείο Τύπου

ΠΡΩΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ηλεκτρονική υποβολή 58 προσφορών οικονομικών φορέων, στο πλαίσιο του πρώτου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Δημόσια Έργα του Δήμου Πεντέλης «αρ. συστ. 63714 με τίτλο (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)».

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών έχουν δημιουργήσει και στελεχώσει τη κατάλληλη υποδομή για την εκπαίδευση και υποστήριξη των εργοληπτών καθώς και των φορέων του Δημοσίου για τη δημοσίευση και διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Επιπλέον είναι σε εξέλιξη 30 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατομμύρια στην ιστοσελίδα του συστήματος, ενώ καθημερινά ο αριθμός των διαγωνισμών αυτών αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Τα παραπάνω ενισχύουν την πεποίθηση ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα διενέργειας διαγωνισμών θα ολοκληρωθεί με επιτυχία χάρις τις συντονισμένες προσπάθειες και την εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, γεγονός που εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων των Δημοσίων Έργων σε όφελος της Εθνικής Οικονομίας των Δημόσιων Φορέων και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Από το Γραφείο Τύπου

Συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FrieslandCampina Hellas

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου συναντήθηκε σήμερα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας FrieslandCampina Hellas, κ. Κωνσταντίνο Μαγγιώρο.

Ο κ. Μαγγιώρος ενημέρωσε τον κ. Παπαδημητρίου για την απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ολλανδικού συνεταιρισμού FrieslandCampina να αναβαθμίσει το ελληνικό τμήμα της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FrieslandCampina Hellas ανέφερε ότι από την μητρική εταιρεία ανατέθηκε  ο ηγετικός ρόλος επίβλεψης, στο κομμάτι της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην διοικητική ομάδα της εταιρείας στην Ελλάδα.

Επίσης, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές επέκτασης της εταιρείας, όπως αυτές αναπτύσσονται, καθώς η ελληνική οικονομία εισέρχεται στη φάση της ανάκαμψης.  

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης είχε συναντηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου με τον Πρόεδρο κ. Frans Keurentjes και τα μέλη του εποπτικού συμβούλιου του Ολλανδικού συνεταιρισμού κ. FrieslandCampina, καθώς και με τον Πρόεδρο της μητρικής εταιρείας στην  Ολλανδία κ. Roelof Joosten.

Στο δείπνο που είχαν παραθέσει προς τιμή του Υπουργού Οικονομίας στην πρεσβευτική κατοικία, ο Ολλανδός Πρέσβης κ. Caspar Veldkamp και ο Διευθύνων Σύμβουλος της FrieslandCampina Hellas κ. Κωνσταντίνος Μαγγιώρος, ο κ. Παπαδημητρίου είχε υπογραμμίσει τις  δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τους υποψήφιους επενδυτές.

Από το Γραφείο Τύπου

Περισσότερα από 100.000 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς φέτος. Στα 223,5 εκατ. ευρώ η συνολική χρηματοδότηση

Πρόσθετη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ύψους 18,5 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ενέκρινε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Με την αύξηση αυτή η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος για την περίοδο 2017-2018 φτάνει τα 223,5 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί πλήρως όλα τα αιτήματα για δωρεάν είσοδο (108.5000 vouchers περίπου) στις διαθέσιμες θέσεις των δομών παιδικής φροντίδας (παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ).

Για την αύξηση της χρηματοδότησης ο κ. Χαρίτσης δήλωσε:

«Οι δομές παιδικής φροντίδας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Προχωράμε εκ νέου σε γενναία αύξηση της χρηματοδότησης, φτάνοντας το 2017 στο ποσό-ρεκόρ των 223,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση μάλιστα γίνεται ως επί το πλείστον, από εθνικούς πόρους τους οποίους υπερδεκαπλασιάσαμε σε μόλις 3 χρόνια. Σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών καταφέραμε για πρώτη φόρα φέτος να εξασφαλίσουμε μία θέση στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για περισσότερα από 100.000 παιδιά. Έχοντας στο επίκεντρο της πολιτικής μας τις ανάγκες της κοινωνίας που δοκιμάζεται, ικανοποιήσαμε όλα τα αιτήματα των οικογενειών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς και το σύνολο των ατόμων με αναπηρία».

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 - 2017
ΕΤΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
2012-2013 146.000.000 0 146.000.000
2013-2014 176.000.000 0 176.000.000
2014-2015 174.000.000 12.000.000 186.000.000
2015-2016 124.500.000 52.000.000 176.500.000
2016-2017 100.000.000 95.000.000 195.000.000
2017-2018 71.887.255 151.612.745 223.499.970

Από το Γραφείο Τύπου

Με αξιόλογη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι ημερίδες για τη «Βιομηχανία» και τον «Τουρισμό»

hmerida tourismouΜε αξιόλογη συμμετοχή από τους θεσμικούς εταίρους και από πολλούς επιμέρους βιομηχανικούς και τουριστικούς φορείς αντίστοιχα, ολοκληρώθηκαν οι δύο ημερίδες «Βιομηχανία» και «Τουρισμός» που διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, στα πλαίσια διαβούλευσης και ολοκλήρωσης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 (ΕΑΣ2021). Κατά τη διάρκεια των ημερίδων καταγράφηκε μια γενική συναίνεση στα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ΕΑΣ 2021 και κυρίως, στην αναγκαιότητα στροφής σε υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενώ εγκωμιάστηκε η στροφή της ΕΑΣ 21 προς την εξωστρέφεια, την Έρευνα και Ανάπτυξη, την Καινοτομία, και την υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Στην ημερίδα για τη «Βιομηχανία» τονίσθηκε, ιδιαιτέρως, από τους φορείς, η ανάγκη περαιτέρω επιτάχυνσης σειράς μέτρων που αφορούν στις αδειοδοτήσεις τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση της τεχνικής εκπαίδευσης, αλλά και ελαφρύνσεων τόσο στη φορολογία και την ασφάλιση, όσο και στο κόστος ενέργειας. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα μιας προσεκτικά σχεδιασμένης βιομηχανικής πολιτικής που θα καταλήγει σε μικροκλαδικό επίπεδο και θα επιλύει συγκεκριμένα προβλήματα «μικρά» μεν, αλλά εξαιρετικά σημαντικά για κάθε κλάδο. Από τη μεριά των φορέων, ζητήθηκε ο περαιτέρω έλεγχος του λαθρεμπορίου της μαύρης αγοράς και της «ελληνοποίησης» ξένων προϊόντων. Τέλος, καταγράφηκε ο προβληματισμός για τις συνθήκες χρηματοδότησης και υποδείχθηκαν τρόποι πιθανής βελτίωσης.

Με την βασική επισήμανση πως ενώ αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών δεν αυξάνεται το εισόδημα το οποίο προκύπτει, αλλά και με την αναγνώριση ότι υπάρχει αξιόλογη πρόοδος σε πολλές πλευρές της αναπτυξιακής πολιτικής στον κλάδο του τουρισμού, ολοκληρώθηκε η ημερίδα και για τον Τουρισμό.

Οι αδειοδοτήσεις, η μείωση της γραφειοκρατίας, η απόδοση δικαιοσύνης, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η βελτίωση θεσμικού πλαισίου ήταν μερικά από τα θέματα που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων και έθεσαν οι φορείς κατά τη διάρκεια της ημερίδας.Επίσης, σημειώθηκε η ανάγκη βελτίωσης των αμοιβών και των λοιπών όρων απασχόλησης στον τομέα, ενώ τονίστηκε η σημασία της πιστοποίησης και των ελέγχων, καθώς και της τήρησης της νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε ο περαιτέρω έλεγχος της παραξενοδοχείας, της μαύρης αγοράς, που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, με τη σημείωση ότι οι επιμέρους φορείς παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις και αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις (sharingeconomy, airb&b) με τρόπο παραγωγικό.

Τέλος, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα μιας προσεκτικά σχεδιασμένης τουριστικής πολιτικής που θα καλύπτει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνδέσεων και συνεργειών με λοιπούς τομείς όπως την αγροδιατροφή, την άρση εμποδίων στο άνοιγμα νέων τουριστικών αγορών, αλλά και ειδών τουρισμού (υγείας, γαστρονομικός, συνεδριακός, πολιτιστικός).

Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου διοργανώνεται η ημερίδα «Ενέργεια & Εξορύξεις» και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, η ημερίδα «ΤΠΕ, Logistics, Ναυτιλία & λοιπές υπηρεσίες».

Από το Γραφείο Τύπου

Ημερίδα για «ΤΠΕ, Logistics, Ναυτιλία & λοιπές υπηρεσίες»

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, συνεχίζουν την επιτυχημένη διοργάνωση θεματικών ημερίδων για σημαντικούς τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στα πλαίσια διαβουλεύσεων για τη περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση των θέσεων που άπτονται της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ 2021).

Προς αυτή τη κατεύθυνση, καλούμε τους ενδιαφερόμενους σχετικούς φορείς να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις και προβληματισμούς στην ημερίδα:

«ΤΠΕ, Logistics, Ναυτιλία & λοιπές υπηρεσίες» την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου.

Ώρα διεξαγωγής 12.00, Αίθουσα 305 β, Νίκης 5-7.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται με τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 210.3332546 -2544

Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου διοργανώνεται η ημερίδα:

«Ενέργεια & Εξορύξεις». Ώρα διεξαγωγής 12.00, Αίθουσα 305 β, Νίκης 5-7.

Από το Γραφείο Τύπου

33,5 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για 17 νέα έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους 17 νέων έργων στην Πελοπόννησο, συνολικού προϋπολογισμού 33,5 εκατ. ευρώ, ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, έπειτα από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας.

Τα έργα τα οποία εντάσσονται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, αφορούν σε σημαντικές υποδομές όπως η κατασκευή δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, η συντήρηση του οδικού δικτύου, ο εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δράσεις για την τουριστική προβολή και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας.

Ο κ. Χαρίτσης δήλωσε για την χρηματοδότηση των έργων αυτών από εθνικούς πόρους:

«Γνωρίζουμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και κινητοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό μέσο για να υλοποιήσουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις στις Περιφέρειες και τους Δήμους όλης της χώρας. Σταθερή πεποίθησή μας στο Υπουργείο Οικονομίας είναι ότι η συνεργασία και ο συντονισμός με τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς συνιστά βασική προϋπόθεση για να επιτύχουμε τον κοινό στόχο για ανάπτυξη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη».

ΤΑ 17 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Αρκαδίας           500.000,00
2 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Λακωνίας            500.000,00
3 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Αργολίδας          1.500.000,00
4 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Κορινθίας            500.000,00
5 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Μεσσηνίας            600.000,00
6

Τουριστική προβολή, προώθηση αγροτικών προϊόντων

της Περιφέρειας Πελοποννήσου

      

         1.525.000,00

7 Αντιπλημμυρικά έργα- Αργολίδα              500.000,00  
8 Αντιπλημμυρικά έργα- Αρκαδία              500.000,00
9 Λειτουργία- συντήρηση   Ταμιευτήρα Λίμνης Τάκα              255.000,00
10 Αρδευτικά και έργα ύδρευσης στην Αρκαδία              500.000,00
11 Αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, λιμενικά έργα στη Λακωνία              400.000,00
12 Οδικό δίκτυο Αργολίδας          4.700.000,00
13 Οδικό δίκτυο Αρκαδίας          4.000.000,00
14 Οδικό δίκτυο Κορινθίας          6.000.000,00
15 Συγκοινωνιακά έργα στη Λακωνία          4.500.000,00
16 Οδικό δίκτυο Μεσσηνίας          5.100.000,00
17 Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας          2.000.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ          33.580.000,00

Από το Γραφείο Τύπου

Γεύμα Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους Πρέσβεις των χωρών GRULAC στην Αθήνα.

mtro economia 5Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, συμμετείχε ως επίσημος προσκεκλημένος και απεύθυνε χαιρετισμό στη συνάντηση- γεύμα εργασίας με τους Πρέσβεις των χωρών GRULAC (Group of Latin American and Caribbean Countries), που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Πρέσβειρας της Αργεντινής στην Ελλάδα.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η ελληνική Κυβέρνηση, ενώ μίλησε για το νέο αναπτυξιακό πλάνο της χώρας, αλλά και για τις επενδυτικές προοπτικές που παρουσιάζει η Ελλάδα.

Ειδικότερα ανέφερε:

«Αναμφισβήτητα η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο της ανάκαμψης και αυτό αναγνωρίζεται από τις αγορές, έχοντας ως αποτέλεσμα την πτώση των spreads και την επενδυτική κοινότητα να ξεκινά μεγάλα επενδυτικά έργα.

Η κυβέρνηση αναζητά όλο και περισσότερο κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα δημιουργώντας συνέργειες με την επιχειρηματική κοινότητα για να τονώσει τις επενδύσεις και να αυξήσει τις εξαγωγές. Για αυτό το λόγο στο στρατηγικό μας σχεδιασμό είναι και η δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα υποστηρίξει την ανάληψη επενδύσεων.

Έχουμε εφαρμόσει νέους νόμους που απλοποιούν τη συνεργασία των επιχειρήσεων και τις διαδικασίες αδειοδότησης. Το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου το ελληνικό κράτος και οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν, αναθεωρείται και βελτιώνεται για να καλύψει τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας».

Κατά τη διάρκεια του γεύματος ο κ. Παπαδημητρίου συνομίλησε με τους Πρέσβεις των χωρών Χιλής, Βραζιλίας, Μεξικού, Παναμά, Ουρουγουάης, Περού, Κούβας, Βενεζουέλας, Ισημερινού και Αργεντινής, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για τους τομείς των επενδύσεων και για την ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Από το Γραφείο Τύπου

Συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα.

Chinese AmbassadorΟ Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου συναντήθηκε σήμερα με τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα κ. ZouXiaoli.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Παπαδημητρίου ενημέρωσε τον Πρέσβη για τη συνάντηση με την Κινεζική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τις επιστολές που έχει ήδη αποστείλει στην διοίκηση της CDB, όπου εκφράζεται το ελληνικό ενδιαφέρον για περαιτέρω συνεργασία. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας αυτής, αναφερόμενος ειδικότερα στην πρόθεση της κινεζικής πλευράς για την ίδρυση γραφείου της OCDστην Αθήνα, αλλά και για τη συμμετοχή της στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Οι δύο πλευρές επεσήμαναν την επιτυχημένη οικονομική συνεργασία των δύο χωρών και συζήτησαν για το μεγάλο κινεζικό επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για τη διεύρυνση και την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργιών στους τομείς ενέργειας, των επικοινωνιών, των logisticsκαι των υποδομών. Αναφερόμενοι ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού, τόνισαν ότι η συνεργασία των δύο χωρών ενισχύεται με τις δύο απευθείας πτήσεις την εβδομάδα (Πεκίνου-Αθήνας) που ξεκινούν στο τέλος του μήνα.

Ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στην εξαγωγική δυναμική των ποιοτικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην Κίνα, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, ειδικότερα στα εμβληματικά μας προϊόντα όπως η ΦΕΤΑ ΠΟΠ και τα ελληνικά κρασιά.

Τέλος, συζήτησαν για το επικείμενο ταξίδι του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. XuShaoshi, στην Ελλάδα.

Από το Γραφείο Τύπου

7η Υπουργική Συνάντηση Ευρώπης - Ασίας

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ηλίας Ξανθάκος εκπροσώπησε τη χώρα στην 7η Συνάντηση Υπουργών Οικονομίας Ευρώπης – Ασίας, που διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Ν. Κορέας, Σεούλ, στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου.

Η Συνάντηση Ευρώπης – Ασίας (Asia – EuropeMeeting, ASEM) πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 30 Ευρωπαϊκών Κρατών, 21 Ασιατικών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και έδωσε ένα δυνατό μήνυμα υπέρ του πολυμερούς εμπορίου.

Πρόκειται για μια άτυπη και ευέλικτη διαδικασία διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, πάνω στις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις της συνδεσιμότητας, του εμπορίου και των επενδύσεων, της κλιματικής αλλαγής, των γενικότερων ζητημάτων της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση, τη ναυτιλιακή ασφάλεια και το διαδίκτυο. Ενώ, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι εταίροι της ASEM αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος, το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 60% του παγκόσμιου εμπορίου.

Μετά από δώδεκα χρόνια, η επανασύγκληση της Υπουργικής Συνάντησης των Υπουργών Οικονομίας ASEM, καθώς και η δέσμευση των κρατών για διεξαγωγή της Συνάντησης κάθε δυο έτη, αποτυπώνουν τη δυναμική και την ιδιαίτερη σημασία ενίσχυσης των επενδυτικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ στρατηγικών εταίρων από την Ευρώπη και την Ασία.

Στις 3 συνεδριάσεις ολομέλειας που πραγματοποιήθηκαν συζητήθηκαν:

-       Η Διευκόλυνση και προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων (FacilitatingandPromotingTradeInvestment), η οποία αφορά τις συζητήσεις σχετικά με την υποστήριξη του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και της διευκόλυνσης του εμπορίου,

-       Η ενίσχυση της οικονομικής συνδεσιμότητας (StrengtheningEconomicConnectivity), η οποία αφορά τη συζήτηση σχετικά με τη συνολική υποστήριξη του ηλεκτρονικού – ψηφιακού εμπορίου και των διαδικτυακών συναλλαγών (digitaltradeande-commerce)

-       Η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξη (SustainableandInclusiveGrowth), η οποία αφορά τη συζήτηση σχετικά με τις υπεύθυνες αλυσίδες αξίας (Responsiblevaluechains) που πρότεινε η Ε.Ε και υιοθετήθηκαν δύο κείμενα:

1) Δήλωση για τη στήριξη του πολυμερούς εμπορικού συστήματος (StatementonSupportingtheMultilateralTradingSystem)

2) Πρωτοβουλία της Σεούλ για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (SeoulInitiativeonthe 4thIndustrialRevolution).

Κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ξανθάκος τόνισε:

«Η προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, καθώς το άνοιγμα των αγορών και η απελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων δεν μπορούν να επιλύσουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Για αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι το εμπόριο συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της εξασφάλισης των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών στάνταρντς της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και των σχετικών επικυρωμένων Συνθηκών, καθώς και τέλος της περιβαλλοντικής προστασίας και της εξάλειψης της φτώχειας.

Επίσης, η ανάληψη πρωτοβουλιών για ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αναπτυσσομένων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (GVCs) αποτελεί θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά και ελπίζουμε πως όλες οι υπό εξέλιξη προσπάθειες τόσο σε πολυμερές όσο και σε διμερές επίπεδο θα βοηθήσουν προς επίτευξη αυτού του στόχου».

Από το Γραφείο Τύπου

Η αλήθεια και τα ψεύδη για το «κλείσιμο» επιχειρήσεων

Αναφορικά με τα κατά καιρούς δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο τα οποία αναφέρονται σε αριθμούς «λουκέτων» με «επιλεκτικά» στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή παραθέτει σε μορφή πίνακα το σύνολο των  συστάσεων και διαγραφών επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας που αφορούν το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2011 έως τον Αύγουστο του 2017.

Γ.Ε.ΜΗ: Συνολικές Συστάσεις & Διαγραφές Επιχειρήσεων (2011 - Αυγ. 2017)
Έτος Σύνολο Συστάσεων Σύνολο Διαγραφών
2011 37.880 106.286
2012 41.506 40.802
2013 41.723 38.739
2014 36.023 36.608
2015 29.719 26.716
2016 28.705 33.883
2017 20.809 16.808
Γενικό Άθροισμα 236.365 299.842

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2015 έως τον Αύγουστο του 2017 συστάθηκαν 80.745 επιχειρήσεις ενώ διαγράφηκαν 79.596, δημιουργώντας ένα θετικό ισοζύγιο 1.149 νέων επιχειρήσεων ήδη με την ολοκλήρωση του οκταμήνου του 2017. Αντίστοιχα, για την πλήρη τριετία 2011 – 2013 το συνολικό άθροισμα των διαγραφών επιχειρήσεων ήταν 185.827 έναντι 121.109 συστάσεων, ενώ ο τελικός απολογισμός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και των συνεργατών της για την περίοδο 2011 - 2014 είναι  222.435 διαγραφές επιχειρήσεων έναντι 175.132 συστάσεων, καταγράφοντας συνολικά  αρνητικό ισοζύγιο 64.113  επιχειρήσεων για την περίοδο αναφοράς.

Από τα παραπάνω μεσοπρόθεσμα στοιχεία προκύπτει ότι το ισοζύγιο συστάσεων – διαγραφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου έχει ήδη αποκτήσει θετικό πρόσημο και οδεύει προς την εξισορρόπηση του, όπως αυτό διαφαίνεται και από τους υπόλοιπους  θετικούς δείκτες και προβλέψεις για το κλείσιμο του 2017 (πχ βελτίωση απασχόλησης, τη συνέχιση της αύξησης των εξαγωγών και των εσόδων  από τον τουρισμό, καθώς και τις συνολικότερες προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης).

Οι όποιες απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας μέσω της αποσπασματικής επιλογής δεδομένων, εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια κάποιων κύκλων να δημιουργήσουν ένα αφήγημα κάθαρσης των πραγματικών υπευθύνων για τη δεινή κατάσταση που περιήλθε η ελληνική επιχειρηματικότητα κατά τα προηγούμενα έτη. Αυτό το αφήγημα έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με τις μνήμες των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, καθώς  και με τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλλονται καθημερινά από την κυβέρνηση για την ουσιαστική αποκατάσταση των όρων της διαβίωσης τους και τη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.

Από το Γραφείο Τύπου

Συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης στο 12ο Ετήσιο Ελληνικό Roadshow του Λονδίνου

Στο πλαίσιο του 12ου Ετήσιου Ελληνικού Roadshowπου διοργανώνεται 20 & 21 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου θα πραγματοποιήσει αύριο, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, ομιλία με θέμα: «Η Ελλάδα επιστρέφει στο δρόμο της ανάπτυξης».

Από το Γραφείο Τύπου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ημερίδα με θέμα «Αγροδιατροφή: παραγωγή και μεταποίηση»

imerida agrodiatrofiΤο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνδιοργάνωσαν χθες 18/09/2017, ημερίδα με θέμα «Αγροδιατροφή: παραγωγή και μεταποίηση», στα πλαίσια της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021(ΕΑΣ2021).  Η ημερίδα αποτελεί μέρος ενός συνόλου 6 συνολικά ημερίδων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας υπήρξε ευρεία συζήτηση και συναντίληψη γύρω από τις κεντρικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική πρωτογενής παραγωγή και η μεταποίησή της όπως:  η  στροφή στην ποιότητα, στα επώνυμα προϊόντα, στην ιχνηλασιμότητα,  η ενίσχυση της  τυποποίησης, της πιστοποίησης και της καινοτομίας, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της μαύρης αγοράς και της «βάφτισης» αλλοδαπών προϊόντων σε ελληνικά, όπως και η σημαντική αύξηση της διασύνδεσης αγροδιατροφής και τουρισμού.

Επίσης, επισημάνθηκε η ανάγκη για δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγορών, η ενίσχυση συνεταιρισμών, συστάδων και ομάδων παραγωγών και γενικώς συλλογικών μορφών οργάνωσης με στόχο την αντιμετώπιση του μικρού κλήρου και της πολυδιάσπασης της επιχειρηματικότητας, το «Ελληνικό σήμα», η βελτίωση της χρηματοδότησης του τομέα, αλλά και η χρησιμότητα της δράσης, «Επιχειρούμε Έξω» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Στα πλαίσια της ΕΑΣ2021 θα ακολουθήσουν, μια ημερίδα στις 20/09/2017 με θέμα: «Βιομηχανία 1 (Πλαστικά, Χημικά, Φαρμακοβιομηχανία) και μια επόμενη στις 22/09/2012 με θέμα: «Λοιπές Βιομηχανίες».      

Από το Γραφείο Τύπου

Έκτακτη ενίσχυση 43 εκατ. ευρώ για το σεισμό στη Λέσβο

Έκτακτη ενίσχυση ύψους 43 εκατ. ευρώ στη Λέσβο, για την χρηματοδότηση της αποκατάστασης των ζημιών και την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών που προκάλεσε ο σεισμός των 6,3 R της 12ης Ιουνίου 2017, υπέγραψε σήμερα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Οι πόροι προέρχονται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα διατεθούν για την επισκευή, ανακατασκευή ή την κατεδάφιση κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από το σεισμό καθώς και για την επιδότηση ενοικίου των πολιτών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή, δεσμεύσαμε όλους τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο.

Σήμερα, προχωράμε σε έκτακτη ενίσχυση ύψους 43 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες στέγασης και να επανέλθει άμεσα, η κανονικότητα στο νησί.

Ήδη, από την 31η Αυγούστου, το Υπουργείο Οικονομίας, έχει καταθέσει αίτημα για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεκδικώντας επιπλέον χρηματοδότηση για τις υποδομές που υπέστησαν βλάβες από το σεισμό.

Εξαντλούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως κάναμε και στην Κω με την άμεση χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης του λιμένα του νησιού, για την ταχύτερη ικανοποίηση όλων των αναγκών και την οριστική ανακούφιση των πληγέντων».

Η επιδότηση ενοικίου-συγκατοίκησης, ορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ το μήνα για μεμονωμένα άτομα, 350 ευρώ το μήνα για οικογένειες μέχρι και τριών ατόμων, 400 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες και 500 ευρώ για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.

Η επιδότηση θα χορηγείται ανά τρίμηνο ενώ η ενίσχυση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση της Απόφασης Δικαιούχου.                        

                                                                                                     Από το Γραφείο Τύπου

Έγκριση Διυπουργικής ΣΔΙΤ για κατασκευή οκτώ σχολικών μονάδων

Την έγκριση της διυπουργικής επιτροπής ΣΔΙΤ έλαβε το έργο της κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας και συντήρησης οκτώ σχολικών μονάδων και της αναβάθμισης ενός πάρκου στο Δήμο Χανίων. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ στις περιαστικές κυρίως περιοχές του Δήμου, όπου παρουσιάζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, λόγω της ανεπάρκειας των υφιστάμενων σχολικών μονάδων.

Οι οκτώ νέες σχολικές μονάδες περιλαμβάνουν τέσσερα Νηπιαγωγεία, τρία Δημοτικά σχολεία και τρία Γυμνάσια. Φορέας του έργου που θα γίνει με τη μορφή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ο Δήμος Χανίων, ο οποίος εντός των επόμενων εβδομάδων θα ξεκινήσει τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Το έργο περιλαμβάνει εκτός από την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη για διάστημα 25 ετών.

Επίσης, μέρος του έργου ΣΔΙΤ αποτελεί η αναβάθμιση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης απέναντι από το Δημοτικό Κήπο Χανίων, προκειμένου να γίνει πόλος πρασίνου και αστικής αναβάθμισης.

Το εν λόγω έργο είναι το τρίτο έργο ΣΔΙΤ σχολείων μετά τα δύο έργα των συνολικά 24 σχολείων στην Αττική, τα οποία έχουν παραδοθεί και λειτουργούν. Τα αποτελέσματα ως προς την ποιότητα υποδομών και υπηρεσιών κρίνονται θετικά σύμφωνα με την πιστοποίηση των ίδιων των χρηστών, δηλαδή της μαθητικής και της διδακτικής κοινότητας.

Αυτή τη στιγμή, προετοιμάζονται και άλλα έργα σχολικών υποδομών στην Ελλάδα, που στόχο έχουν να δώσουν ποιοτικές υποδομές και να αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Από το Γραφείο Τύπου

Με εθνικούς πόρους η αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου του ΟΕΕ

Τη χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με το ποσό των 794.584 ευρώ από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Πρόκειται για διώροφο νεοκλασικό κτίριο, στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Ξενοφώντος, αξιόλογο αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής στην Αθήνα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο ήδη από το 1991.

Η αποκατάσταση του κτιρίου περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την στατική ενίσχυση του κτιρίου, την αισθητική ανάπλαση της πρόσοψης, της εσωτερικής τοιχοποιίας και των πατωμάτων καθώς και την επιδιόρθωση της στέγης, ώστε το κτίριο να καταστεί εκ νέου λειτουργικό χωρίς να χάσει την ιστορικότητά του. Μετά το πέρας των εργασιών, το κτίριο θα λειτουργήσει ως έδρα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Από το Γραφείο Τύπου

Διοργάνωση τριών ημερίδων για Βιομηχανία και Ενέργεια & Εξορύξεις

Στα πλαίσια διαβουλεύσεων για την περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση των θέσεων που άπτονται της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ 2021), το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Γενικού Γραμματέα κ. Λόη Λαμπριανίδη, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Γενικού Γραμματέα κ. Στρατή Ζαφείρη, ανακοινώνει τη διοργάνωση τριών ακόμη ημερίδων που θα διεξαχθούν στο Υπουργείο με τις παρακάτω θεματικές:

«Βιομηχανία Ι (πλαστικά, χημικά, φαρμακοβιομηχανία)» τη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Ώρα διεξαγωγής 12.00, Αιθ. 305α, Νίκης 5-7.

«Βιομηχανία ΙΙ (λοιπές βιομηχανίες)» την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου. Ώρα διεξαγωγής 12.00, Αιθ. 305α, Νίκης 5-7.

«Ενέργεια & Εξορύξεις» τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου. Ώρα διεξαγωγής 12.00, Αιθ. 305α, Νίκης 5-7. Η ημερίδα συνδιοργανώνεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, καλούμε τους ενδιαφερόμενους σχετικούς φορείς να συμμετάσχουν στις παραπάνω ημερίδες, καταθέτοντας προτάσεις και προβληματισμούς:

Οι υπόλοιπες σχεδιαζόμενες ημερίδες είναι οι εξής, των οποίων οι χρονολογίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν συντόμως.

  • Τουρισμός & Πολιτισμός  Λοιπές υπηρεσίες: ΤΠΕ, Logistics κ.λπ.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.και στα τηλέφωνα 210.3332546 -2544

Από το Γραφείο Τύπου

Ηλεκτρονικά και οι διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα

Δημοσιεύθηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για υλοποίηση Δημόσιου Έργου

Με ηλεκτρονικό τρόπο πλέον διενεργούνται και οι διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα. Η διενέργεια των διαγωνισμών πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα και είναι στη διάθεση των φορέων του Δημοσίου για διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των εργοληπτών για την υποβολή των προσφορών τους.  Το σύστημα  έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, όπου έχουν ήδη μέχρι στιγμής εγγραφεί ως χρήστες του, περισσότεροι από 90 Φορείς του δημοσίου  με 504  χρήστες  και περισσότεροι από 110 εργολήπτες, ενώ καθημερινά υποβάλλονται και ικανοποιούνται πλήθος νέων αιτημάτων για εγγραφή στο σύστημα, τόσο από το Δημόσιο όσο και από την πλευρά των εργοληπτών. Ήδη έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του συστήματος και ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για υλοποίηση δημόσιου έργου, ενώ καθημερινά ο αριθμός των διαγωνισμών αυτών θα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού  με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών έχουν δημιουργήσει και στελεχώσει  τη κατάλληλη υποδομή για την υποστήριξη και εκπαίδευση των στελεχών των φορέων του Δημοσίου και των εργοληπτών για τη δημοσίευση και διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Η λειτουργία του συστήματος εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, εξασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών, την ίση μεταχείριση των διαγωνιζομένων, συμβάλει στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς, ενώ πέρα από τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος, αναμένεται και σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Στην ιστοσελίδα του συστήματος (www.promitheus.gov.gr) είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εγχειρίδια χρήσης του, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης που προσφέρονται προς τους χρήστες κα. 

Ενημερωτική συνάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για θέματα συντονισμού και ελέγχου της αγοράς στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ενημερωτική συνάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τους νέους Κωδικοποιημένους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και τον συντονισμό των ελέγχων στην αγορά, παρουσία του Γενικού Γραμματέα, κ. Παπαδεράκη Αντώνη. Στη συνάντηση συμμετείχαν με τοποθέτησή τους, οι κκ Μαστρογιάννης Βασίλης, Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΑΠ και Νικόλσκυ Χρήστος, Δ/ντης της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων & Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της ΓΓΕΠΚ. Παρευρέθησαν, επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Γιουτίκας, ο Δ/ντης της Οικονομικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, κ. Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, κ. Χαμπίδης, ο Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Τσοτσόλης, οι επικεφαλής των διευθύνσεων Ανάπτυξης και Εμπορίου της Μακεδονίας και στελέχη των Περιφερειών Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας που αναφερόμενος στους αναθεωρημένους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΥΑ 91354/ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017) την κωδικοποίηση των οποίων ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ανέφερε ότι οι όποιες βελτιώσεις έγιναν λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παρατηρήσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με γνώμονα την ορθή πληροφόρηση των καταναλωτών και τη διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών μηχανισμών. Ο κ. Παπαδεράκης τόνισε επίσης, ότι η επικαιροποίηση των Κανόνων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ενσωματωθεί το σύνολο των αλλαγών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και προσέθεσε ότι με την αναβάθμιση του ρόλου του ΣΥΚΑΠ σε μηχανισμό συντονισμού των συναρμόδιων Υπουργείων για την εποπτεία της αγοράς για την πάταξη του παρεμπορίου και της φοροαποφυγής διευκολύνοντας το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών και την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο Δ/ντης της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων & Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, κ. Νικόλσκυ παρουσιάζοντας βασικά των νέων Κωδικοποιημένων Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών και των ρυθμίσεων που έγιναν για τη διασφάλιση της ασφαλούς διακίνησης, εμπορίας και προώθησης βασικών εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών, εδωδίμων και βιομηχανικών, στη βάση των αναγκών της αγοράς και των δυνατοτήτων  των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Εκτελεστικού Υπευθύνου του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου, κ. Μαστρογιάννη που ενισχύοντας την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η αγορά, με τη διαρκή διεξαγωγή συντονισμένων ελέγχων σε όλο το εύρος της διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων, τόνισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό υπό τον συντονισμό που ΣΥΚΑΠ και με την αγαστή συνεργασία όλων των Αρχών, χωρίς ωστόσο να εφησυχάζουν και επεσήμανε ότι χρειάζεται περαιτέρω συντονισμός για την περαιτέρω βελτίωση της δράσης των μικτών κλιμακίων ελέγχου που θα επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα ενισχύσουν περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση όπου τέθηκε το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τα στελέχη των Περιφερειών και τις ελεγκτικές αρχές, ενώ υπήρξε δέσμευση από όλους για διεύρυνση της συνεργασίας και βελτίωσης του συντονισμού. Υπήρξε τέλος, δέσμευση από πλευράς του Γενικού Γραμματέα για την περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων που κατατέθηκαν και συμφωνήθηκε η από κοινού αντιμετώπιση των σημαντικών ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Από το Γραφείο Τύπου

Συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τον Γάλλο Πρέσβη

gallos presbysΟ Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου συναντήθηκε σήμερα με τον Γάλλο Πρέσβη στην Ελλάδα κ. Christophe Chantepy.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλική Δημοκρατίας κ. Emmanuel Macron στην Αθήνα.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την σημασία να υπάρξει εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Συγκεκριμένα, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που άπτονται των τομέων των μεταφορών, των logistics και του τουρισμού.

Επίσης, συζητήθηκε η γαλλική συνδρομή στην ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να επανέλθουν σύντομα σε μια νέα συνάντηση.

Από το Γραφείο Τύπουbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn